เมื่อวันที่ 20 พ.ย. นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการปฏิบัติมาตรการเพื่อความปลอดภัยเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 พร้อมสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเทียบเรือไอคอนสยาม ว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ ท่าเรือและอุปกรณ์ช่วยชีวิต อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยประชาชนที่มาลอยกระทง โดยได้ตรวจสอบท่าเทียบเรือ และโป๊ะเรือ ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาครวมทั้งหมด 358 โป๊ะ แบ่งเป็น ส่วนกลางซึ่งเป็นโป๊ะเรือแม่น้ำเจ้าพระยา 235 โป๊ะ งดใช้ท่าเทียบเรือชั่วคราว 12 โป๊ะ และ ภูมิภาค 123 โป๊ะ

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะทั่วประเทศในช่วงลอยกระทงปี 2566 ประมาณ 300,000 คน แบ่งเป็น ส่วนกลาง 91,000 คน ภูมิภาค 208,000 คน เพิ่มขึ้น 30% หรือคิดเป็น 70,000 คน เมื่อกับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือโดยสารปัจจุบันอยู่ที่ 230,000 คน แบ่งเป็น ส่วนกลาง 70,000 คน และ ภูมิภาค 160,000 คน

กรมเจ้าท่ามอบนโยบายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุม ความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำกรมเจ้าท่า ณ อาคาร 39 เป็นหน่วยหลักในการบัญชาการ และควบคุมกำกับ ดูแลความปลอดภัย พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 ศูนย์ และโทรศัพท์สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือตรวจการณ์ ออกปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและควบคุมการจราจรทางน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบกรุงเทพฯ จำนวน 8 ลำ

สำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยว จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกบริเวณท่าเทียบเรือโดยสารจำนวน 63 ท่าเรือ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิต่างๆ ดังนี้ แม่น้ำเจ้าพระยา 53 ท่าเรือ คลองแสนแสบ 7 ท่าเรือ คลองโอ่งอ่าง 1 ท่าเรือ และคลองผดุงกรุงเกษม 1 ท่าเรือ พร้อมจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่นของกรุงเทพมหานคร อาทิ ท่าเรือเอเชียทีค ท่าเรือไอคอนสยาม ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ ท่าเรือคลองโอ่งอ่าง ท่าเรือหัวลำโพง ท่าเรือทำเนียบรัฐบาล และท่าเรือพระราม 8 โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ จำนวนทั้งสิ้น 859 คน เรือตรวจการณ์ 71 ลำ และรถยนต์ 128 คัน

นายกริชเพชร กล่าวว่า นอกจากนี้ บูรณาการการทำงานร่วมกันกับกองทัพเรือ จัดกำลังพล 52 นาย และเรือ 8 ลำ กองบังคับการตำรวจน้ำ จัดกำลังพล 21 นาย และเรือ 6 ลำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ จัดกำลังพล 50 นาย และเรือ 4 ลำ พร้อมด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจน้ำ สถานีตำรวจท้องที่ ตำรวจท่องเที่ยว คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล เครือข่ายอาสาวารี มูลนิธิ สมาคม จิตอาสาและเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ออกมาท่องเที่ยวและใช้การสัญจรทางน้ำในคืนวันลอยกระทง

รวมทั้งสั่งการเข้มงวดกวดขันให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้ครอบครอง โป๊ะเทียบเรือ เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ปฏิบัติตามประกาศกรมเจ้าท่าเคร่งครัด พร้อมจัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจสอบสภาพโป๊ะเทียบเรือและเรือโดยสารเป็นการล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ประสานงานทุกหน่วย รายงานเหตุการณ์ช่วงเทศกาลลอยกระทงให้กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า และสายด่วนกรมเจ้าท่า หมายเลข 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม ในคืนวันลอยกระทง วันที่ 27 พ.ย. 2566 เวลา 16.30 น. กรมเจ้าท่าจัดพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และเรือตรวจการณ์ ในเทศกาลลอยกระทง ภายใต้แนวคิดลอยกระทงปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ตามนโยบาย “คมนาคม เพื่อความอุดมสุข ของประชาชน” และราชรถยิ้ม จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชน ทุกท่านร่วมทำข่าว พร้อมลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 39 เพื่อตรวจความพร้อมของท่าเทียบเรือและการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (กรมเจ้าท่า ไอคอนสยาม-ท่าเรือสาทร-เอเชียทีค-กรมเจ้าท่า) พร้อมร่วมสืบสานประเพณีไทยไปกับกรมเจ้าท่า โดยร่วมลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติฯ ณ ท่าเทียบเรือ กรมเจ้าท่า หลังจากขึ้นเรือตรวจการณ์ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน