นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 12-16 เม.ย. 2567 คาดว่า โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและลานเทในหลายพื้นที่ จะหยุดทำการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อหยุดพักเครื่องจักรและให้พนักงานได้หยุดพักผ่อนในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย แต่ยังคงมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและลานเทหลายแห่งเปิดรับซื้อผลผลิตตามปกติ ซึ่งกรมการค้าภายในและหน่วยงานในพื้นที่จะประสานติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาติดคิวในการรับซื้อปาล์มน้ำมัน และไม่ให้เกิดการกดราคาหรือปฏิเสธการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เนื่องจากในช่วงดังกล่าวจะมีปริมาณผลปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดจำนวนมาก

“กรมการค้าภายใน ได้กำชับให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มทุกแห่งแจ้งแผนการหยุดรับซื้อให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เกษตรกรทราบโดยทั่วถึงต่อไปและขอให้โรงงานสกัดแจ้งลูกค้าและจัดคิวรับซื้อเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายผลปาล์มของเกษตรกรด้วย”

สำหรับสถานการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพยากรณ์ว่า ปริมาณผลผลิต ปี 2567 จะออกสู่ตลาดลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย โดยจะเริ่มออกมากตั้งแต่เดือนเม.ย.-มิ.ย. สำหรับราคารับซื้อปาล์มน้ำมันจะเป็นไปตามคุณภาพ หากเป็นทะลายปาล์มน้ำมันสุกเต็มที่ มีคุณภาพดี สามารถนำไปสกัดน้ำมันได้ 18% ขึ้นไป โรงงานสกัดจะรับซื้อในราคาสูงขึ้น 0.20-0.30 บาท/ก.ก.

ดังนั้น เกษตรกรควรตัดปาล์มสุกตามอายุ เพื่อให้ได้ทลายปาล์มน้ำมันคุณภาพดี ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น ทั้งนี้ หากพบว่ามีการปฏิเสธการรับซื้อ หรือเอาเปรียบในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 โดยกรณีปฏิเสธการรับซื้ออาจเข้าข่ายทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคา มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน