ใครเป็นใคร? เปิดชื่อ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ไทยรักษาชาติ เผย ‘แคนดิเดตนายกฯ’ ยื่นแน่!

ใครเป็นใคร? เปิดชื่อ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ไทยรักษาชาติ เผย ‘แคนดิเดตนายกฯ’ ยื่นแน่!

ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักษาชาติ – เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พรรคไทยรักษาชาติ นำโดย ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรค นำผู้สมัครของพรรค เช่น นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ มายื่นสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ เปิดเผยว่า พรรคไทยรักษาชาติส่งผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 108 คน

โดย 10 อันดันแรก ประกอบด้วยตนเป็นอันดับแรก นายจาตุรนต์ ฉายแสง นายฤภพ ชินวัตร นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด นายมิตติ ติยะไพรัตน์ น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ และ นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล ส่วนบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้น ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่พรรคจะส่ง เพราเราจะยื่นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมภายในเวลาที่กำหนดไม่เกินวันที่ 8 ก.พ. แต่ยืนยันว่ามีแน่นอน

ซึ่งในเบื้องต้นมีการพูดคุยหารือกันแล้ว แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในตอนนี้ ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าจะมีชื่อตนและนายจาตุรนต์ อยู่ในบัญชีรายชื่อ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ด้วยนั้น ก็เป็นไปได้หมด เพราะบุคลากรของพรรค มีหลายคนที่มีคุณสมบัติ และ มีความรู้ความสามารถ ที่จะอยู่ในบัญชีรายชื่อ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรค จะให้ความเห็นชอบ

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีคน นามสกุลชินวัตร ร่วมอยู่ใน บัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี หรือไม่ ร.ท.ปรีชาพล กล่าวว่า ก็มีความเป็นไปได้ เพราะอย่างนายฤภพ ชินวัตร ก็เป็นรองหัวหน้าพรรค หากสมาชิกพรรคเสนอก็มีสิทธิที่กรรมการบริหารพรรคจะพิจารณา อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าในการเลือกตั้งในครั้งนี้พรรคไทยรักษาชาติจะได้ ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อรวม 50-60 คน

สำหรับรายชื่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคไทยรักษาชาติ มีดังนี้

1 ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช
2 นายจาตุรนต์ ฉายแสง
3 นายฤภพ ชินวัตร
4 นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด
5 นายมิตติ ติยะไพรัช
6 นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
7 นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
8 นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์
9 นายพิชัย นริพทะพันธุ์
10 นายพงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล

11 นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์
12 นายเจริญ จรรย์โกมล
13 นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร
14 นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
15 นายพงศกร อรรณนพพร
16 นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์
17 นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
18 นายนิคม ไวยรัชพานิช
19 นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช
20 นางสาวอรุณี กาสยานนท์

21 นายพิชิต ชื่นบาน
22 นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์
23 นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย
24 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ
25 นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์
26 นายประภัสร์ จงสงวน
27 นายประวัฒน์ อุตโมท
28 นายสุธรรม แสงประทุม
29 นายก่อแก้ว พิกุลทอง
30 นายอุเมสนัส ปานเดย์

31 นางสาวอุบลกาญจน์ อมรสิน
32 นายพยุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์
33 นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์
34 นางสาวประกายดาว ศิริพรรณาภิรัตน์
35 นายวิม รุ่งวัฒนจินดา
36 นายวราวุธ ยันต์เจริญ
37 นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย
38 นายพชร ธรรมมล
39 นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ
40 นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง

41 นายพายัพ ปั้นเกตุ
42 พันตำรวจโท ปิยวิชญ์ วงศ์สวัสดิ์
43 นาวาตรี วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ร.น.
44 นายกมล วิจิตรโสภาพันธ์
45 นางสาวณหทัย เล็กบำรุง
46 นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง
47 พลตำรวจตรี สุรสิทธิ์ สังขพงศ์
48 นายต้น ณ ระนอง
49 นายสิทธิพงษ์ เจริญประเสริฐ
50 นายสิน กุมภะ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ การเมือง เลือกตั้ง62 แอดไลน์ @ข่าวสด ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

51 นางสาวสุทิษา ประทุมกุล
52 นายศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร
53 ว่าที่ร้อยเอก โอภาส มีเชาว์
54 นายศักย์ มหาสุวีระชัย
55 นายเหวง โตจิราการ
56 นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท
57 พลตรี ศรชัย มนตริวัต
58 นายสุวรรณ น้ำใจดี
59 นายสุรชัย เบ้าจรรยา
60 นายธนยศ รักกิจศิริ

61 นางมยุเรศ โคตรชมภู
62 นายกรวีร์ สาราคำ
63 พลตำรวจตรี คเชนทร์ คชพลายุกต์
64 พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท์
65 นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ
66 พลเอก โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ
67 นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์
68 พลเอก ไตรศักดิ์ อินทรรัสมี
69 นายกัมพล ปัญกุล
70 นายชูวิบูลย์ เงางาม

71 นายทองอยู่ คงขันธ์
72 นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์
73 นายชวรัชต์ อุรัสยะนันทน์
74 นายวิรัติ ศักดิ์จิรพาพงษ์
75 นายประสาน วงศ์สวัสดิ์
76 นายธนรัชต์ วิเชียรรัตน์
77 นายใจพิชญ์ สุขุมาลจันทร์
78 นางสาวชญาภา สินธุไพร
79 นายไกรศรี พจนศิลป
80 นายเฉลิมชัย นิยมไท

81 นายประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์
82 นายสุรชัย ชินชัย
83 นายวรรณกร ภัทรปกรณ์
84 นายทองมา ทองอ่ำ
85 นายนำชัย ภู่ไพบูลย์
86 นายปรีชา สุวรรณะ
87 นายลิลิต กัมมารังกูร
88 พลเอก สมโภชน์ นนทชัย
89 พลตรี ไพบูลย์ ควรชม
90 นางอณัญญา พลเยี่ยม

91 นางบุณยนุช สมพันธุ์
92 พันตรี กันตวรรธน์ ล้อมเมือง
93 นายวุฒิเดช ทองพูล
94 นายสวรรค์ ขันทอง
95 นายสุธี พลวัฒน์
96 นายสุพัชร พันธุระศรี
97 นายสุวรรณ อินพรหม
98 นายอิสระ หัสดินทร์
99 นายอุดมเกียรติ อภินันทิกุล ปานมี
100 นายธำรงณ์ศักดิ์ บุญรักษ์

101 นายกิตติ เจริญพรพานิชกุล
102 นายประสิทธิ์ เลิศศรี
103 นายพินิต พิศุทธิวงษ์ชัย
104 นายโพธิ์นิพิฐ นันทะพรหม
105 นายฤทธิ์ลือชา คุ้มแพรวพรรณ
106 นายศักดา จิตต์ระเบียบ
107 นางสาวสิริกาญจน์ หลอดแก้วชุติมา
108 นายทนงศักดิ์ ปิ่นถาวร


 

บทความก่อนหน้านี้ตั้งข้อสังเกต ป้ายหาเสียง พปชร. ถูกเผาคล้ายกัน 2 ที่ มีพลเมืองดีดับไฟ ไร้วงจรปิด
บทความถัดไปพบศพชายนิรนามผมเกรียน ถูกรถไฟทับขาดสองท่อน ดับสยอง เร่งสืบหาญาติ