KTAM เตรียมเริ่มเสนอขาย 2 กองทุน กลุ่มกองทุนเทคโนโลยี รับเทศกาล ลดหย่อนภาษี

22 พ.ย. 2564 - 18:47 น.

บลจ.กรุงไทยเตรียมเปิดขาย 2 กองทุนใหม่ ต่อยอดความสำเร็จกับธีมเด่น กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) (KT-EUROTECH SSF) และ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-WTAI RMF) เน้นการลงทุนในตราสารทุนด้านเทคโนโลยีในยุโรป และลงทุนในธุรกิจทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับเอไอ ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษี เปิดให้จองซื้อได้ในวันที่ 23-30 พ.ย.นี้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี เป็นที่สนใจจับตามองของนักลงทุน

โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มธุรกิจด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านสังคมดิจิทัล และด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรป ทำให้บริษัทในกลุ่มนี้มีความน่าสนใจ และมีโอกาสเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว และเป็นที่ตอบรับจากนักลงทุนอย่างมากจากการระดมทุน กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ (KT-EUROTECH) ที่ได้เสนอขายไปเมื่อช่วงกันยายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้รับการตอบรับที่ดีจนสามารถมีขนาดกองทุนได้กว่า 2,000 ล้านบาท ณ 15 พ.ย. 2564

ทาง บลจ.กรุงไทย จึงเปิดตัวกองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) (KT-EUROTECH SSF) เพื่อลงทุนในหุ้นกลุ่มดิจิทัลของยุโรป ด้วยนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds-Europe Dynamic Technoligies Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) “I” ในสกุลเงินยูโร โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ซึ่งกองทุนรวมหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนในการสร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนในบริษัทในภูมิภาคยุโรปที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นหลัก (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงอุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม) ซึ่งกองทุนนี้เน้นตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ลงทุนที่ต้องการนำเงินลงทุนไปรับสิทธิลดหย่อนภาษีได้


นางชวินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-WTAI RMF) นั้น เป็นอีกกองทุนหนึ่งที่ทาง KTAM เปิดโอกาสให้กับนักลงทุนที่สนใจ โดยกองทุน KT-WTAI ที่เป็นกองปกติก็เป็นหนึ่งในกองทุนที่นักลงทุนชื่นชอบ เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และการเปิดกองทุน KT-WTAI RMF ในครั้งนี้ ก็เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว โดยนอกเหนือจากโอกาสรับผลตอบแทนแล้ว การลงทุนในกองทุนนี้ยังสามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

สำหรับกองทุน KT-WTAI RMF มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลัก Allianz Global Artificial Intelligence Fund ในหน่วยลงทุน Class AT (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยได้เน้นลงทุนในตลาดตราสารทุนทั่วโลกที่ธุรกิจของบริษัทจะได้รับประโยชน์จาก/หรือเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สำคัญในอนาคต

ที่ผ่านมากองทุนในธีมเทคโนโลยีได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน โดยกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (KT-WTAI-A) ที่เปิดขายเมื่อเดือนพ.ค. 2561 มี NAV อยู่ที่ 22.0111 หน่วย ณวันที่ 15 พ.ย. 2564 ขณะที่กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-EUROTECH-A) เปิดขายเมื่อเดือนก.ย. 2564 มี NAV อยู่ที่ 10.1063 หน่วย ณ วันที่ 15 พ.ย. 2564 จากผลการดำเนินงานที่ดี จึงคาดว่ากองทุนที่เปิดใหม่ทั้งสองกองนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเช่นกัน

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ ยังสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต KTC หรือใช้คะแนน KTC FOREVER ทุกๆ 1,000 คะแนน แทนเงินลงทุน 100 บาท ได้ด้วย โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ. กรุงไทยและบัตรเครดิต KTC กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.ktam.co.th หรือ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ KTAM เตรียมเริ่มเสนอขาย 2 กองทุน กลุ่มกองทุนเทคโนโลยี รับเทศกาล ลดหย่อนภาษี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง