ผอ.แบงก์ออมสิน เขตกาฬสินธุ์ เผยคดียักยอกเงินกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) สาขากุฉินารายณ์ 30 ล้าน จะเยียวยาสมาชิกครบทุกคน 9 ก.ย.นี้ แม่บ้านแสบยังลอยนวล

กรณีชาวบ้าน สมาชิกกองทุนเงินล้าน หรือ กทบ. จำนวน 38 กองทุน สมาชิก 6,840 คน ได้รับความเดือดร้อน หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขากุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ที่รับผิดชอบกองทุนเงินล้าน หรือกทบ. ยักยอกเงินกู้เกือบ 30 ล้านบาท ล่าสุดผู้บริหารธนาคารออมสิน ระดับภาคจากขอนแก่น ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ขณะที่แนวทางการแก้ไขปัญหา จากผู้บริหารสถาบันการเงินดังกล่าว เบื้องต้นยังไม่ชัดเจน โดยสมาชิก กทบ.กุฉินารายณ์ แฉพฤติกรรมเจ้าหน้าที่แบงก์ ใช้เครื่องพิมพ์ดีดปรับสมุดบัญชีตบตา เบิกเงิน ก่อนหลบหนี ตามข่าวที่เสนอข่าวไปนั้น

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 6 ก.ย.66 ที่ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานสรรสร้างสุขภาพ รอยยิ้ม ภายใต้แผนงานโครงการ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการเปิดใช้ตู้ ATM ธนาคารออมสิน จุดบริการ อบต.หัวหิน

โดยมี นายกิตติภูมิชัย วงศ์สนิท นายอำเภอห้วยเม็ก นายอัครนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์ นายก อบต.หัวหิน นางวัลภา นุตโร คลัง จ.กาฬสินธุ์ นายอภิรักษ์ ภักดีสุวรรณ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายอัครนันท์ ปัญญาเจริญโรจน์ นายก อบต.หัวหิน กล่าวว่า อบต.หัวหิน มีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อสร้างชุมชนให้เป็นสังคมฐานรากแห่งการพัฒนา โดยใช้ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

อาทิ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านรายได้ และปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาประชาชนให้ครอบคลุมทั้งด้านรายได้ สุขภาพ และสังคม

นายอัครนันท์ กล่าวอีกว่า ในโอกาสนี้ยังร่วมกับธนาคารออมสินเปิดการใช้งานตู้ ATM ธนาคารออมสิน แห่งแรกในต.หัวหิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ กดเงินเบี้ยยังชีพ ตลอดจนข้าราชการ พนักงานของรัฐ และประชาชนในพื้นที่ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน

นอกจากนี้ ยังตั้งโต๊ะเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน ตั้งจุดบริการถ่ายบัตรประชาชนนอกสถานที่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยเม็ก และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 จ.กาฬสินธุ์ สำหรับให้บริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่เดินทางลำบากอีกด้วย

ด้านนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่มีเป้าประสงค์เดียวกัน คือการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน ตลอดจนการบริการประชาชน การให้ความช่วยเหลือประชาชน และการส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ด้วยความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลกระทบ ให้การดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน มีการแข่งขันค่อนข้างสูง เกิดการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ฟุ่มเฟือย เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และทำให้เกิดปัญหาในสังคม ปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านรายได้ตามมา

นายศุภศิษย์ กล่าวต่อว่า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ย่อมมีความเข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน จึงต้องทำหน้าที่เป็นหน่วยงานราชการที่เป็นที่พึ่งประชาชน คอยให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน การจัดกิจกรรมในวันนี้ถือได้ว่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ 3 รวย คือรวยวัฒนธรรม รวยน้ำใจ รวยสุขภาพ และ 3 ใจ คือ เข้าใจ ไว้ใจ ร่วมใจ

ด้าน นายอภิรักษ์ ภักดีสุวรรณ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับกรณียักยอกเงินกองทุนหมู่บ้าน หรือ กทบ. ของธนาคารออมสิน สาขากุฉินารายณ์นั้น ในส่วนของการเยียวยา มีมาตรการที่จะให้การเยียวยาทุกกองทุน และสมาชิกทุกคนที่ทำโครงการยื่นกู้ไว้แล้ว ครบตามจำนวนที่ยื่นกู้ไว้ กำหนดให้การเยียวยาในวันที่ 9 ก.ย.66 ที่ธนาคารออมสิน สาขากุฉินารายณ์

ในส่วนคดี เข้าแจ้งความ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจลงความเห็นว่า แม่บ้านที่ก่อเหตุ มีความผิดข้อหายักยอก ลักทรัพย์ ปลอมเอกสารสิทธิ์ และใช้เอกสารสิทธิปลอม ซึ่งมีหมายจับแล้ว เนื่องจากยังหลบหนี ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน