ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมร่วมทำความดีในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ด้วยเงินรับฝากประจำรอมฎอนเพื่อญาริยะฮ์ รับผลตอบแทนและ ผลบุญไม่สิ้นสุด

ไอแบงก์ ออกโครงการเงินรับฝากประจำรอมฎอนเพื่อญาริยะฮ์ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน ในช่วงรอมฎอนเพื่อให้ลูกค้าสามารถออมเงินพร้อม ๆ กับการทำกุศลทานที่เกิดจากทรัพย์สินของลูกค้าเอง หรือ ศอดะเกาะฮ์ ญาริยะฮ์ โดยไอแบงก์จะมอบเงินบริจาคเข้า “โครงการให้เพื่อส่งต่อ รับเพื่อกลับคืน” อัตราร้อยละ 0.10 จากยอดเงินฝากรวมของโครงการ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 หรือเป็นเงินจำนวน 1 ล้านบาทหากลูกค้าฝากเต็มวงเงินฝากโครงการที่ 1,000 ล้านบาท ตอบโจทย์พี่น้องมุสลิมที่รักการออมเงินและได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดจำนวนเงินบริจาคครั้งนี้ด้วย นอกจากผลบุญที่จะได้รับจากความดีที่ยิ่งใหญ่ในโลกหน้าแล้ว ลูกค้ายังได้รับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงถึง 1.90% ต่อปี

ผู้สนใจสามารถติดต่อเปิดบัญชีที่ไอแบงก์ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567 เปิดบัญชีครั้งแรกและฝากเพิ่มขั้นต่ำ 1,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้งและวงเงินสูงสุดในการรับฝาก ให้อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงถึง 1.90% ต่อปี จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดระยะการฝาก โดยคุณสมบัติผู้ฝากเป็นบุคคลธรรมดาที่นับถือศาสนาอิสลาม มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาอิสลาม มีถิ่นพำนักที่แน่นอนอยู่ในประเทศไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่ ibank Contact Center 1302 หรือ แชตทาง Messenger : Islamic Bank of Thailand – ibank (@ibank.th) และ Line : iBank 4 all (@ibank)

หมายเหตุ :

– “อัตรากำไร/ผลตอบแทน ผลิตภัณฑ์ธนาคารมิใช่ดอกเบี้ยหรือเป็นคำเรียกแทนดอกเบี้ย แต่มาจากหลักการที่ใช้ในการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม”

– อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ คืออัตราที่คำนวณได้จากประมาณการรายได้ของธนาคารและอัตราสัดส่วนการแบ่งผลตอบแทนเงินฝาก ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินฝากที่ธนาคารประกาศเมื่อครบกำหนดการฝาก

ที่มาข้อมูล : ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน