ฝ่ายค้านอิสระ

ฝ่ายค้านอิสระ

ฝ่ายค้านอิสระ

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

ฝ่ายค้านอิสระ – พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคพลังไทยรักไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคประชาธรรมไทย และพรรคครูไทยเพื่อประชาชน มีความเห็นไปในทางเดียวกัน ประกาศทบทวนเข้าร่วมรัฐบาล โดยขอเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาล หรือเป็นฝ่ายค้านอิสระ

พรรคการเมืองขนาดเล็กดังกล่าว มีเสียงรวมกัน 5 เสียง เป็น 1 ใน 11 พรรค ที่เข้าร่วมรัฐบาล ก่อนหน้านี้ มีพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย จำนวน 2 เสียง ก็เคยประกาศท่าทีแบบนี้เช่นกัน

รัฐบาลปัจจุบัน ประกอบด้วยพรรคการเมือง 19 พรรค มีพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย และพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นพรรคหลัก มีเสียงรวมกันทั้งสิ้น 254 เสียง

ถ้า 5 พรรคเล็กถอนออกมาจริง ก็จะเหลือ 249 เสียง เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยทันที

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลประสบปัญหายุ่งยากอยู่แล้ว กรณีปัญหาการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามถ้อยความที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ อีกทั้งปมการแถลงนโยบายที่ไม่แจ้งที่มาของรายได้ที่จะนำมาดำเนินการ

มีความสุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ รวมถึงการสั่งการใดๆ ที่ผ่านมานั้นจะส่งผลให้เป็นโมฆะหรือไม่ ซึ่งกรณีดังกล่าวอยู่ในกระบวนการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

นอกจากนี้ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า รัฐบาลจะต้องเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณประจำปีต่อสภา เสียงสนับสนุนที่ปริ่มน้ำอยู่แล้ว ถ้าฝ่ายค้านอิสระไม่โหวตให้ ก็จะมีผลกระทบถึงขั้นต้องลาออกหรือยุบสภาได้

ความเชื่อมั่นจึงเริ่มเป็นความวิตกกังวล

สําหรับพรรคเล็กรวม 5 เสียง ที่ออกมาประกาศตัวครั้งนี้ บางฝ่ายอาจจะมองว่าเป็นการต่อรองทางการเมือง และเชื่อว่าจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางอย่างตามมา เพื่อให้รัฐบาลอยู่ต่อได้

แต่ก็มีข้อสังเกตว่าลักษณะเงื่อนไขแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ถ้าหากรัฐบาลบริหารการเมืองไม่เป็นที่พึงพอใจแก่บรรดาพรรคเล็กเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการว่าจะปรับสมดุลอย่างไร

ขณะเดียวกัน ถ้าหากพรรคการเมืองดังกล่าวมีความประสงค์จะเป็นฝ่ายค้านอิสระอย่างแท้จริง ก็ต้องพิสูจน์จุดยืนอีกในระยะยาวว่า ทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือทำหน้าที่เพื่อประชาชนจริงๆ

ต้องเลือกเอาว่าจะสร้างศรัทธาในการตรวจสอบถ่วงดุล หรือแค่หวังผลอะไรบางอย่าง

บทความก่อนหน้านี้ย้อนคดีจับคนขับรถหื่น จี้หญิงสาวพาเข้าม่านรูด รอดได้เพราะความมีสติ
บทความถัดไปเทียบระเบิด 2559 ใกล้เคียงหนล่าสุดที่สุด