ทำโทษตัวเอง

ทำโทษตัวเอง

ทำโทษตัวเอง

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ 

ทำโทษตัวเอง – การอภิปรายเรื่องการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ และการแถลงนโยบายรัฐบาลที่ไม่มีรายละเอียดที่มาของงบประมาณตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ผ่านไปโดยไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจากรัฐบาลเช่นเดิม

โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เลือกที่จะไม่ตอบคำถามในประเด็นแรก และตอบคำถามด้วยวิธี “ขี่ม้าชมเมือง” ไม่ตอบให้ตรงประเด็นในคำถามหลัง

ในขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ถูกวางตัวให้เป็นผู้ชี้แจงแทนในกรณีแรก ก็เลือกที่บรรยายประวัติความเป็นมาของการถวายสัตย์

มากกว่าจะตอบคำถามที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา

เมื่อตัวแทนฝ่ายรัฐบาลแสดงออกเหมือนไม่สนใจ ไม่ให้ความกระจ่างชัดในประเด็นที่ยังเป็นปัญหาคาใจ ความสงสัยและบรรยากาศเคลือบคลุมของความไม่แน่นอนก็คงดำรงอยู่ต่อไป

และผู้ที่ต้องแบกรับความระแวงสงสัยนี้เอาไว้ก็คือรัฐบาล ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ก่อปัญหาขึ้นมาเอง และผู้ปัดความรับผิดชอบที่จะทำให้เรื่องคลี่คลายไปโดยเปิดเผยโปร่งใส

เหมือนกับคนที่กระทำผิดแล้วพยายามกลบเกลื่อนความผิดของตนเอง ที่ยิ่งทำให้ผู้จับตาดูยิ่งรู้สึกว่าเป็นการกระทำผิดซ้ำซาก ไม่มีความสำนึกของความรับผิดชอบ

ซึ่งไม่น่าจะเป็นผลดีต่อรัฐบาลและผู้นำรัฐบาล

ในภาวะที่การบริหารงานเป็นไปโดยยากลำบาก ไม่ว่าจะด้วยจำนวนเสียงในสภาที่ปริ่มน้ำก็ดี ไม่ว่าจะด้วยวิกฤตเศรษฐกิจที่ถาโถมเข้ามาก็ดี ไม่ว่าจะเป็นด้วยปัญหาจากภายในของรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลเองก็ดี

สิ่งที่รัฐบาลควรทำมีแต่จะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดขึ้นกับประชาชน ใช้พลังของสังคมเป็นเครื่องหนุนหลัง ผลักดันให้การทำงานราบรื่นเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ได้

ความไว้วางใจนี้จะเกิดขึ้นได้จากการที่สังคมเห็นว่ารัฐบาลมีความจริงใจ โปร่งใส ดำเนินการทุกอย่างตรงไปตรงมา

ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจพิเศษ หรือการแสดงออกเช่นที่ผ่านมา

บทความก่อนหน้านี้ผ่าคดีฆ่าเปลือยน้องเปิ้ล หมกศพสยองอืดคาห้อง หนุ่มใหญ่ซดพิษหนีผิด
บทความถัดไปเมื่อศาลรธน.ไม่ชี้ เมื่อบิ๊กตู่ไม่ตอบ