มหัศจรรย์ปิโตรเคมีปี 4 ปั้นเยาวชนสร้างสรรค์ 39 ผลงาน “จีซี”จุดไอเดียหมุนเวียนใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า

มหัศจรรย์ปิโตรเคมีปี4 ปั้นเยาวชนสร้างสรรค์ 39 ผลงาน
“จีซี”ร่วมจุดไอเดียหมุนเวียนใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า

 พีทีที โกลบอล เคมิคอล โชว์ผลงานสร้างสรรค์เยาวชน “มหัศจรรย์ปิโตรเคมีปี 4” หัวข้อ “เคมี…ที่เข้าถึงทุกความสุข” คว้า 39 ผลงาน ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทั่วประเทศ พร้อมเปิดมุมรวมตัวเยาวชนสร้างสรรค์ศิลปะบนผืนผ้าขนาด 10 เมตร เพื่อต่อยอดเป็น ลวดลายบนผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ จีซี เปิดเผยว่า จีซี ได้จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี เป็นปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “เคมี…ที่เข้าถึงทุกความสุข” เพื่อให้เยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี

พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านศิลปะในการวาดภาพระบายสี โดยใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ส่วนใหญ่งานศิลปะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เยาวชนได้ถ่ายทอดเรื่องราวความคิดของการนำพลาสติกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะบนผืนผ้าใบขนาด10 เมตร ที่ได้จัดให้เยาวชนในทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมได้ลงมือวาดภาพ ทั้งนี้ผลงานที่เกิดขึ้นนำไปเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจะดำเนินการผลิตเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

ผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชนที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จที่สามารถสื่อให้เยาวชน ได้ตระหนักรู้เรื่องของปิโตรเคมีมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่นำไปผลิตพลาสติก หากทำให้เป็นขยะก็จะสร้างความเสียหาย แต่หากนำพลาสติกเหล่านี้นำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ทำให้เกิดมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่น ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Living เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ในประเทศ และเพื่อใช้ในการผลิตปิโตรเคมีอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

อย่างไรก็ตามในปีนี้ มีเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 1,000 ชิ้น จากโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งผลงานที่ได้รับการติดสินเข้ารับรางวัลรวม 39 รางวัล จากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ โดยเกณฑ์การตัดสินให้ความสำคัญในด้านการสื่อความหมายที่เกี่ยวกับเคมีที่สร้างความสุข และการมีความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและเทคนิคการวาดภาพที่โดดเด่น ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะในปีนี้ จะมีการนำไปต่อยอดผลิตเป็นของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอ กระเป๋า แก้วน้ำเป็นต้น และในอนาคตจะมีการพัฒนาไปสู่โครงการที่มีขนาดใหญ่ต่อไป

สำหรับผลการประกวดวาดภาพระบายสีในปีนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1.ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.จันทร์รำไพ สุริยาวรกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน จ.สงขลา 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ด.ญ.กัลยณัฎฐ์ โอษธีศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร และ3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ น.ส.จุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” จ.ชลบุรี

บทความก่อนหน้านี้ตำรวจปิดดอย ล้อมจับโจ๋ 18 ถูกจับค้ายาบ้า วิ่งหนีขณะฝากขัง แต่จนมุมเพราะความหิว !
บทความถัดไปเพื่อไทยฉาว! อดีต ส.ส. โดดถีบว่าที่ผู้สมัคร ยั้วพรรคไม่ส่งลง สุดารัตน์ โต้แค่น้อยใจ