Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 30 ก.ย. 2563

โรงงานผลิตวัคซีนไทย : สุขภาพข่าวสด

24 ธ.ค. 2561 - 13:45 น.

โรงงานผลิตวัคซีนไทย : สุขภาพข่าวสด

โรงงานผลิตวัคซีนไทย : สุขภาพข่าวสด - โรงงานผลิตวัคซีนของไทย มาตรฐานสากล-สร้างภูมิคุ้มกันให้โลก ประเทศไทยก็มีโรงงานผลิตวัคซีนในระดับมาตรฐานโลก คือ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด หรือ GPO-MBP

โรงงานผลิตวัคซีนไทย โรงงานผลิตวัคซีนไทย

บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์

บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์

เภสัชกร บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์ กรรม การผู้จัดการ บริษัท องค์การเภสัชกรรม - เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด กล่าวว่า บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด เป็นโรงงานผลิตวัคซีนร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด และ บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด โดยก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปลายปี 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 300 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตวัคซีนที่ได้คุณภาพในระดับสากล เสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน และให้การสนับสนุนวัคซีนคุณภาพกับแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ

โดยได้ดำเนินการก่อสร้างในปี 2543 ภายใต้การควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งนับเป็นโรงงานผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐานดีเยี่ยมแห่งหนึ่งของเอเชีย รวมถึงเป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการส่งออกวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ไปยัง 15 ประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านวัคซีนระดับมาตรฐานโลกในการดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศและทั่วภูมิภาค

โรงงานผลิตวัคซีนไทยโรงงานผลิตวัคซีนไทย

ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มการผลิตวัคซีนครั้งแรกในเดือนตุลาคม ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทั้งวัคซีนชนิดผงแห้งและชนิดเหลวถึง 20 ล้านขวดต่อปี ที่สำคัญ GPO-MBP เป็นบริษัทผู้ผลิตหนึ่งเดียวของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานองค์การอนามัยโลก (WHO)”

โรงงานผลิตวัคซีนไทย

โรงงานผลิตวัคซีนไทย

บริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนหลากหลายชนิด โดยรวมถึงวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ และวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี

โดยผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตยาที่ดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตั้งแต่ปี พ..2545 ปัจจุบันมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญชาวไทยกว่า 130 คน และตลอดกว่า 2 ทศวรรษ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างมุ่งมั่นตั้งใจและใส่ใจในรายละเอียดในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานระดับสากล

โรงงานผลิตวัคซีนไทยโรงงานผลิตวัคซีนไทย

รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กล่าวว่า “การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน เป็นวิธีป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความคุ้มค่ามากที่สุด ทุกวันนี้มีกว่า 30 โรคที่สามารถป้องกันหรือลดโรคจากการฉีดวัคซีนได้

โรงงานผลิตวัคซีนไทย

หากประเทศผลิตวัคซีนที่เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ก็จะช่วยลดความสูญเสียได้ ในฐานะที่ผมทำงานคลุกคลีอยู่ในแวดวงวัคซีนมากว่า 40 ปี จึงอยากเห็นนโยบายของประเทศส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งการคิดค้นพัฒนาและการผลิตวัคซีน ต้องอาศัยความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาศัยความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นกิจการที่ต้องลงทุนสูงแต่มีโอกาสทำกำไรไม่มาก” นพ.ศักรินทร์กล่าว

นพ.ศักรินทร์กล่าวด้วยว่า ในระยะต้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้านเงินทุนจากภาครัฐ โดยไม่มุ่งเน้นผลตอบแทนเพื่อคืนทุนในระยะสั้น แต่เป็นการลงทุนเพื่อการสร้างศักยภาพและความมั่นคงของประเทศในระยะยาว และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ โรงงานผลิตวัคซีนไทย : สุขภาพข่าวสด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง