โรงงานผลิตวัคซีนไทย : สุขภาพข่าวสด

โรงงานผลิตวัคซีนไทย

โรงงานผลิตวัคซีนไทย : สุขภาพข่าวสด

โรงงานผลิตวัคซีนไทย : สุขภาพข่าวสด – โรงงานผลิตวัคซีนของไทย มาตรฐานสากลสร้างภูมิคุ้มกันให้โลก ประเทศไทยก็มีโรงงานผลิตวัคซีนในระดับมาตรฐานโลก คือ บริษัท องค์การเภสัชกรรมเมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด หรือ GPO-MBP

โรงงานผลิตวัคซีนไทย โรงงานผลิตวัคซีนไทย

บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์
บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์

เภสัชกร บุญรักษ์ ถาวรรุ่งโรจน์ กรรม การผู้จัดการ บริษัท องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด กล่าวว่า บริษัท องค์การเภสัชกรรมเมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด เป็นโรงงานผลิตวัคซีนร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด และ บริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด โดยก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปลายปี 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 300 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตวัคซีนที่ได้คุณภาพในระดับสากล เสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีน และให้การสนับสนุนวัคซีนคุณภาพกับแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ

โดยได้ดำเนินการก่อสร้างในปี 2543 ภายใต้การควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งนับเป็นโรงงานผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐานดีเยี่ยมแห่งหนึ่งของเอเชีย รวมถึงเป็นศูนย์กลาง (Hub) ในการส่งออกวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ไปยัง 15 ประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านวัคซีนระดับมาตรฐานโลกในการดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศและทั่วภูมิภาค

โรงงานผลิตวัคซีนไทยโรงงานผลิตวัคซีนไทย

ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มการผลิตวัคซีนครั้งแรกในเดือนตุลาคม ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทั้งวัคซีนชนิดผงแห้งและชนิดเหลวถึง 20 ล้านขวดต่อปี ที่สำคัญ GPO-MBP เป็นบริษัทผู้ผลิตหนึ่งเดียวของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานองค์การอนามัยโลก (WHO)”

โรงงานผลิตวัคซีนไทย

โรงงานผลิตวัคซีนไทย

บริษัทได้พัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนหลากหลายชนิด โดยรวมถึงวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ และวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี

โดยผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการผลิตยาที่ดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตั้งแต่ปี พ..2545 ปัจจุบันมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญชาวไทยกว่า 130 คน และตลอดกว่า 2 ทศวรรษ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างมุ่งมั่นตั้งใจและใส่ใจในรายละเอียดในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานระดับสากล

โรงงานผลิตวัคซีนไทยโรงงานผลิตวัคซีนไทย

รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กล่าวว่า “การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน เป็นวิธีป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง และมีความคุ้มค่ามากที่สุด ทุกวันนี้มีกว่า 30 โรคที่สามารถป้องกันหรือลดโรคจากการฉีดวัคซีนได้

โรงงานผลิตวัคซีนไทย

หากประเทศผลิตวัคซีนที่เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ก็จะช่วยลดความสูญเสียได้ ในฐานะที่ผมทำงานคลุกคลีอยู่ในแวดวงวัคซีนมากว่า 40 ปี จึงอยากเห็นนโยบายของประเทศส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งการคิดค้นพัฒนาและการผลิตวัคซีน ต้องอาศัยความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาศัยความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นกิจการที่ต้องลงทุนสูงแต่มีโอกาสทำกำไรไม่มาก” นพ.ศักรินทร์กล่าว

นพ.ศักรินทร์กล่าวด้วยว่า ในระยะต้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้านเงินทุนจากภาครัฐ โดยไม่มุ่งเน้นผลตอบแทนเพื่อคืนทุนในระยะสั้น แต่เป็นการลงทุนเพื่อการสร้างศักยภาพและความมั่นคงของประเทศในระยะยาว และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

บทความก่อนหน้านี้“มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์” ร่วมกับ “บีอีเอ็ม” ปลูกต้นไม้ สานต่อโครงการ “One Lift You Need, One Seed We Plant”
บทความถัดไปสีสันคริสต์มาส : สตรีข่าวสด