วัดพุทธแห่งแรกที่โอซาก้า : หลาก&หลายข่าวสด

วัดพุทธแห่งแรกที่โอซาก้า

วัดพุทธแห่งแรกที่โอซาก้า : หลาก&หลายข่าวสด

โดย…สุทธิชัย เตียวยืนยง

วัดพุทธแห่งแรกที่โอซาก้า : หลาก&หลายข่าวสด -โอซาก้า มหานครแห่งสีสัน เปี่ยมด้วยความมีชีวิตชีวาของผู้คน แหล่งรวมของกินอันเลื่องชื่อ บน ถนนโดทมโบริ (Dotombori) และถนนแห่งย่านช็อปปิ้ง ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ที่ผู้คนทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวเดินขวักไขว่กันเต็มท้องถนน พร้อมด้วยห้างสรรพสินค้าและย่านธุรกิจที่ทันสมัย พอๆ กับโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่น

โอซาก้าจึงกลายเป็นย่านการค้าที่ทันสมัย แต่คงแฝงไว้ด้วยกลิ่นอายของเมืองเก่าในสมัยเอโดะ ที่แทรกอยู่ในวิถีชีวิตของชาวโอซาก้า ทั้งวัฒนธรรมการกินและจิตวิญญาณของคนเมืองนี้ด้วย

วัดพุทธแห่งแรกที่โอซาก้า

เดินทางมาโอซาก้าหลายครั้งแล้ว ครั้งนี้ทาง “เสนา ดีเวลลอปเม้นท์” พามาเยี่ยมชมกิจการของ “กลุ่มฮันคิว ฮินชิน โฮลดิ้ง กรุ๊ป” ที่มีหลาก หลายธุรกิจใน โอซาก้า และใน คันไซ ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจมากว่า 2 ปีแล้ว และยังมาลงทุนในเมืองไทยหลายสิบโครงการแล้ว

นอกจากดูงานแล้วยังได้ท่องเที่ยวเมืองโอซาก้าหลากหลายสถานที่ สิ่งที่น่าสนใจคือ ได้ไปชม ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชา (Sumi yoshi-Taisha) มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 1,800 ปี

ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชา เป็นศาลเจ้าชินโตเก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 ก่อนที่ศาสนาพุทธจะเข้ามาในญี่ปุ่น ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

วัดพุทธแห่งแรกที่โอซาก้า

มีรูปแบบสถาปัตยกรรมโดดเด่นเป็นพิเศษที่หาพบได้ยาก เรียกว่า สุมิโยชิซึคุริ (Sumiyoshi-zukuri) ที่มีหลังคาแบบทรงตรงๆ ต่างจากที่อื่นๆ ที่จะมีหลังคาทรงโค้งๆ จั่วจะถูกตกแต่งด้วยไม้ มีลักษณะไขว้กันคล้ายกับไม้กางเขนของศาสนาคริสต์ รวมทั้งยังมีไม้ขนาดเล็กๆ วางเรียงกันตามแนวยาวทั่วทั้งหลังคา ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่น

วัดพุทธแห่งแรกที่โอซาก้า

วัดพุทธแห่งแรกที่โอซาก้า

ศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงด้านความศักดิ์สิทธิ์ของ เทพคามิ (เทพเจ้าชินโต) ที่เชื่อว่า เมื่อสักการะแล้วจะเดินทางปลอดภัยทางทะเล แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยเฉพาะในหมู่ชาวประมง และชาวเรือ เราจะเห็นศาลเจ้าแบบนี้บริเวณใกล้ๆ ท่าเรือต่างๆ

ทำให้มีผู้คนศรัทธาเดินทางมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก ช่วงปีใหม่ของทุกปีจะมีคนมาขอพรนมัสการมากกว่า 2 ล้านคน ภายในศาลเจ้าบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้เขียวขจี

ทางเข้าจะมีสะพานที่เรียกว่า Soribashi (Taiko-bashi) มีลักษณะโค้ง ทำด้วยไม้ลงสีแดง ทอดข้ามคลองเล็กๆ จากทางเข้าไปยังประตูศาล เชื่อกันว่าการข้ามสะพานถือเป็นการชำระสิ่งไม่ดีที่อยู่กับร่างกายก่อนเข้าไปนมัสการ

วัดพุทธแห่งแรกที่โอซาก้า

วัดพุทธแห่งแรกที่โอซาก้า

สะพานโค้ง Sorihashi เป็นจุดที่ได้รับความนิยม ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยแห่งที่มีวิวกลางคืนที่สวยที่สุดของภูมิภาคคันไซ สะพานดังกล่าวจะมีการตกแต่งดวงไฟ ทำให้สะพานมีความสว่างไสว จนกระทั่งถึงเวลา 21.00 . จะได้เห็นทัศนียภาพยามค่ำคืนที่สวยงาม

ในช่วงเทศกาลต่างๆ ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชา ยังมีการจัดงานมากมาย อาทิ เทศกาลฤดูร้อน เทศกาลปลูกข้าว เทศกาลแห่งความบริสุทธิ์แห่งเมืองโอซาก้า มีการแสดงดนตรีและการเต้นรำ แล้วแต่เทศกาล

บริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของอีกสองศาลเจ้านั่นคือ ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Shrines) เป็นแบบชินมัยซึคุริ (Shinmei-zukuri) และศาลเจ้าอิสึโมะ (Izumo Taisha) เป็นแบบไทชาซึคุริ (Taisha-zukuri) ที่มีเอกลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรมไม่ด้อยไปกว่ากันเลย

วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) ตามประวัติของวัดนี้ ไม่เพียงแต่เป็นวัดพุทธแห่งแรกของญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากที่สุดของญี่ปุ่น สร้างโดย เจ้าชาย โชโทกุ (Shotoku Taishi) ผู้นำศาสนาพุทธเข้ามาเผยแพร่ในญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี พ..1136 (..593) หรือราว 1,400 ปีมาแล้ว ในสมัยพระจักรพรรดินีซูอิโกะ (Empress Suiko) เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน Shitenno หรือ จาตุมหาราชิกา

พระจักรพรรดินีซูอิโกะ ทรงเป็นพระจักรพรรดิองค์ที่ 33 ของญี่ปุ่น ทรงเป็นผู้หญิงคนแรกที่ขึ้นครองราชย์เป็นพระจักรพรรดินี ของญี่ปุ่น ถือเป็นราชวงศ์แรกของญี่ปุ่นที่ทรงนับถือพระพุทธศาสนาอีกด้วย จึงมีการสร้างวัดชิเทนโนจิขึ้น เพื่อเป็นพุทธสถานอันเป็นที่สักการะของชาวพุทธเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นนั่นเอง

วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยทีเดียว เราจะพบเห็นได้ตามวัดในเกียวโต และนารา

วัดพุทธแห่งแรกที่โอซาก้า

อาณาเขตมหาวิหารชั้นในของวัด ประกอบไปด้วย เจดีย์ห้าชั้นแบบญี่ปุ่น (Gojunoto) วิหารทองคำ (Kondo) ที่ประดิษฐานรูปเคารพของ พระโพธิสัตว์เนียวไร (Nyorai Kannon) และ หอธรรม (Kodo) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นเส้นตรงจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ โอบล้อมด้วยกำแพงระเบียงทางเดินสามด้านที่มีประตูแต่ละทิศ 3 ประตู คือ ประตูเทพ (ทิศใต้) ประตูทิศตะวันตก ประตูทิศตะวันออก โดยการสร้างวัดแบบนี้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน

สำหรับเจดีย์ห้าชั้น ถือเป็นอาคารหลักของวัดชิเทนโนจิ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ในเขตอารามด้านใน ตรงจุดนี้จะมี ห้องโถงหลัก (Golden Pavilion) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ พระโพธิสัตว์ และรูปปั้น เจ้าแม่กวนอิม ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในทุกยุคทุกสมัย

วัดพุทธแห่งแรกที่โอซาก้า

วัดพุทธแห่งแรกที่โอซาก้า

ภายในวัดจะมีทั้งสองส่วน ทั้งแบบที่ต้องเสียค่าเข้าชมและสามารถเข้าได้เลยฟรีๆ บริเวณรอบๆ ชั้นนอก ไม่ต้องเสียค่าเข้าชม ส่วนในของวัดเข้าไปลึกๆ จะเสียค่าเข้าชมประมาณ 300 เยน

ไฮไลต์ที่มีชื่อเสียงของที่นี่คือ สวนญี่ปุ่น โกคุราคุโจโด ที่มีการตกแต่งแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมแท้ๆ มีต้นซากุระ และเมเปิล ปลูกอยู่ด้านใน จึงเป็นจุดชมซากุระบาน และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

วัดพุทธแห่งแรกที่โอซาก้า

นอกจากนั้นยังจะมีส่วนอื่นๆ ที่น่าสนใจอย่างห้องเก็บสมบัติที่มีการจัดแสดงทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของวัดไปจนถึงภาพวาดตามพระคัมภีร์

วัดชิเทนโนจิ เคยถูกทำลายทั้งจากภัยธรรมชาติและสงครามมาแล้วหลายครั้ง เรียกได้ว่าแม้จะถูกไฟไหม้มานับครั้งไม่ถ้วน แต่ไม่สามารถทำอะไรวัดแห่งนี้ได้แต่น้อย ความงดงามยังคงสไตล์เดิมๆ เหมือนสมัยศตวรรษที่ 6 อย่างไรอย่างนั้น ล่าสุดถูกบูรณะขึ้นใหม่ให้เหมือนกับตัววัดเดิม เมื่อปีค..1963

ทุกวันที่ 22 เม..ของทุกปี จะมีการจัดเทศกาล Shoryo-e Bugaku Daihoyo อันเป็นเทศกาลประจำปีของวัดชิเทนโนจิ ซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายโชโตกุ จะมีการทำพิธีสงฆ์พร้อมกับการร่ายรำกากะคุอันงดงาม ถือเป็นการร่ายรำโบราณอันเป็นการแสดงชั้นสูงในราชสำนัก การร่ายรำนี้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอีกด้วย

วัดชิเทนโนจิมีบริเวณกว้างขวางคุ้มค่าที่จะเยี่ยมชม สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจตึกโบราณและวัดดั้งเดิมของญี่ปุ่น ลองแวะซึมซับบรรยากาศ ชื่นชมศรัทธาอันแรงกล้า ศาสนาพุทธของชาวญี่ปุ่น ในอดีตกว่า 1,400 ปีมาแล้ว

 

วัดพุทธแห่งแรกที่โอซาก้า

วัดพุทธแห่งแรกที่โอซาก้า

ดื่มด่ำกับความเงียบสงบอย่างแท้จริงที่อยู่ใจกลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่อย่างโอซาก้า

บทความก่อนหน้านี้อดีตพนง.เขาใหญ่ แฉคนที่นี่รู้ดี แมท-สงกรานต์ คบกันนานแล้ว!?
บทความถัดไป‘เวียร์’รู้สึกดีกระแสต่อต้านแผ่ว พลิกมาเชียร์คบ‘เบลล่า’-เวลาเครื่องพิสูจน์