Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 28 มี.ค. 2563

มหกรรม Spark U ปลุกพลังสานใจมลายู

30 ม.ค. 2562 - 10:30 น.

มหกรรม Spark U ปลุกพลังสานใจมลายู : คอลัมน์สดจากเยาวชน

มหกรรม Spark U - แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายภาคใต้ ได้แก่ กลุ่มพิราบขาวชายแดนใต้ .ปัตตานี กลุ่มยังยิ้ม .นราธิวาส และกลุ่มดอกไม้ยิ้ม .ยะลา

จัดงานมหกรรม Spark U สามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยสายใย ด้วยหัวใจมลายู ที่ถนนหน้าวัง .ยะหริ่ง .ปัตตานี เพื่อสานสายใยหัวใจชาวใต้ให้ไหวเต้น จุดประกาย Spark พลังเยาวชนพลเมืองคนรุ่นใหม่ลุก ขึ้นมาขยับปีกฝันสรรค์สร้างชีวิตสุขภาวะ

มหกรรม Spark U

มหกรรม Spark U

วรพจน์ โอสถาภิรัตน์

นายวรพจน์ โอสถาภิรัตน์ ผู้ประสานงาน Spark U ภาคใต้ กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ว่ามหกรรม Spark U สามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยสายใย ด้วยหัวใจมลายูเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ Spark U ใต้ ใช่เลย! ภายใต้โครงการ Spark U ปลุก ใจ เมือง ที่มีการทำงานใน 3 ภาค คือ เหนือ อีสาน ใต้ ปีนี้ดำเนินการมาในระยะที่ 2 เป้าหมาย คือการให้คนในชุมชนนำสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่มาเป็นตัวจุดประกาย เป็นตัวอย่าง สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกคนในชุมชนและคนภายนอกมองเห็นและลุกขึ้นมามีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ร่วมกัน

ยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่เลือกหยิบประเด็นหัวใจมลายูที่ทุกคนมองเห็นตรงกันว่าความดีงามของศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของมลายู จะเป็นตัวจุดประกาย ปลุกให้ชุมชนลุกขึ้นมาพัฒนาเดินหน้าต่อไปอย่างมีพลัง

มหกรรม Spark U สามจังหวัดชายแดนใต้ ร้อยสายใย ด้วยหัวใจมลายู เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานเรียนรู้ใน 4 ห้องเรียน 4 ชุมชน ได้แก่ ห้องเรียนที่ 1 บ้านบางมะรวด .บ้านกลาง .ปะนาเระ .ปัตตานี, ห้องเรียนที่ 2 บ้านป่าหลวง .ยามู .ยะหริ่ง .ปัตตานี, ห้องเรียนที่ 3 บ้านปูยุด .ปูยุด .เมือง .ปัตตานี ห้องเรียนที่ 4 บ้านท่าแรด .ป่าไร .แม่ลาน .ปัตตานี

มหกรรม Spark U

ก่อนที่ทั้ง 4 ชุมชนจะยกห้องเรียนมาจัดแสดงร่วมกันที่ .ยะหริ่ง .ปัตตานี โดยเนรมิตถนนหน้าวังเจ้าเมืองยะหริ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรมในช่วงเย็นวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานชมการแสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและร่วมกิจกรรม หลากหลาย เช่น การทำผ้ามัดย้อม ประดิษฐ์งานหัตถกรรมท้องถิ่น เรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านโบราณ ฯลฯ

เพื่อให้กิจกรรมในแต่ ละพื้นที่เป็นเครื่องมือปลุกพลัง ปลุกแรงบันดาลใจ ร้อยสายใย ด้วยหัวใจมลายู บนความงดงามของอัตลักษณ์ที่หลากหลายของดินแดนใต้ ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างพลังมิตรภาพอันดีงาม พัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มหกรรม Spark U

เฉลิมชัย โสวิรัตน์

ด้าน นายเฉลิมชัย โสวิรัตน์ ประธานพิราบขาวชายแดนใต้ .ปัตตานี กล่าวว่าโครงการ Spark U เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ทำในสิ่งที่อยากทำ พูดในสิ่งที่อยากพูด สำหรับการทำงานของพิราบขาว .ปัตตานี จะใช้เครื่องมือหลักเป็นกิจกรรมและวัฒนธรรม โดยแต่ ละชุมชนจะหยิบเอาอาหาร การละเล่นการแสดงพื้นบ้าน และประวัติศาสตร์ของแต่ละชุมชน มาเป็นตัวเชื่อมโยงปลุกแรงบันดาลใจ

หลังจากดำเนินการต่อเนื่องมา 8 เดือน ได้รับเสียงตอบรับในชุมชนดีมาก วันนี้ .ปัตตานีเรามีสถิติเป็นที่หนึ่งเรื่องปัญหายาเสพติด แต่พอมาทำ Spark U เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้ย้อนกลับไปเห็นว่าในอดีตพื้นที่จังหวัดปัตตานีเคยเป็นที่หนึ่งในเรื่องศิลปวัฒนธรรมที่งดงามหลากหลายด้าน แต่วันนี้มันหาย ไป เราจะทำอย่างไรให้ความเป็นที่หนึ่งที่เรา ภาคภูมิใจกลับมาอีกครั้ง นี่คือสิ่งที่เราต้องสร้าง ต้อง Spark ให้เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่ในโครงการ แต่ต้องดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน

มหกรรม Spark U

มูฮำหมัด อุมะ

 

ส่วน มูฮำหมัด อุมะ ประธานชุมชนบ้านปูยุด ที่นำเอาสีลัตศิลปะการต่อสู้ของชาวมลายูอายุมากกว่า 500 ปี มาเป็นตัวเชื่อมโยงปลุกแรงบันดาลใจคนในชุมชน บอกเล่าว่า

ชมรมครอบครัวสีลัตเซนีกายงฟาตานีปูยุดไทยแลนด์ ดำเนินโครงการในลักษณะจิตอาสาสอนเด็กกำพร้า เด็กติดยา เด็กมีปัญหา และเด็กด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ โดยใช้สีลัตมาเป็นตัวปรับพฤติกรรมให้เด็กๆ และเยาวชนกลุ่มนี้มากว่า 5 ปีแล้ว

แต่เมื่อมาทำงานกับโครงการ Spark U ทำให้สามารถนำสีลัตมาขยายการทำงานไปได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นถึง 4 เท่า โดยที่การทำงานที่ผ่านมาใช้สีลัตไป จุดแรงบันดาลใจให้ทั้งเด็กๆ ในโรงเรียน กลุ่ม ผู้ปกครอง กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน มีการรื้อฟื้นภูมิปัญญาการใช้สีลัตมาเป็นท่าออกกำลังกายของกลุ่มผู้สูงวัย ประยุกต์เป็นการนวดบำบัด รื้อฟื้นศิลปหัตถกรรมเครื่องดนตรีพื้นบ้าน นำสมุนไพร กะลาและไม้ตาลมาช่วยเรื่องการนวดบำบัดโรค

เรานำสีลัตมาใช้ทั้งการส่งเสริมด้านสุขภาพ และการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ เกิดเป็นพลังเป็นแรงบันดาลใจอย่างเป็นรูปธรรมของชุมชนในที่สุด


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ มหกรรม Spark U ปลุกพลังสานใจมลายู
ข่าวที่เกี่ยวข้อง