รพ.ธนบุรี’แนะหลีกเลี่ยงผจญฝุ่น ป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ

รพ.ธนบุรี’แนะหลีกเลี่ยงผจญฝุ่น

รพ.ธนบุรี’แนะหลีกเลี่ยงผจญฝุ่น 

ป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ

รพ.ธนบุรี’แนะหลีกเลี่ยงผจญฝุ่น ป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ – จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลกรุงธนบุรี มีคำแนะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เช็กก่อนชัวร์กว่า เลือกตรวจสุขภาพประจำปีกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านปอดและระบบทางเดินหายใจ

นายแพทย์นพสิทธิ์ สุวรรณชวทัต
นายแพทย์นพสิทธิ์ สุวรรณชวทัต

รพ.ธนบุรี’แนะหลีกเลี่ยงผจญฝุ่น ป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ

รพ.ธนบุรี’แนะหลีกเลี่ยงผจญฝุ่น ป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ

นายแพทย์นพสิทธิ์ สุวรรณชวทัต ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสุขภาพ (PERSONALIZED WELLNESS CHECK-UP CEN TER) โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กล่าวว่า ตัวเลขดัชนีคุณภาพอากาศ (AIR QUALITY INDEX: AQI) สูงขึ้นเกินกว่าค่ามาตร ฐานของอากาศที่ปลอดภัยต่อการหายใจในช่วงนี้ จนกลายเป็นวิกฤตสาธารณสุขในประเทศ ไทย ทำให้เกิด “ฝุ่นจิ๋ว” หรือ “ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน” (PM2.5)

วิกฤตนี้เป็นเรื่องใหม่ที่คนไทยตื่นตัวมากขึ้น เพราะประสบปัญหานานนับเดือน จนเกิดอาการเจ็บป่วยมากบ้างน้อยบ้างตามภูมิคุ้มกันที่มี แม้ว่าภาครัฐและเอกชนหลายฝ่ายต่างพยายามหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา ประชาชนเองก็พยายามหาวิธีป้องกันตัวเองจากมลภาวะทางอากาศครั้งนี้ แต่ก็เป็นเพียงการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น เพราะขนาดอนุภาคของฝุ่น PM 2.5 สามารถผ่านเข้าไปในร่างกายเราได้ลึกถึงถุงลมปอด บางส่วนสามารถรอดผ่านผนังถุงลมเข้าเส้นเลือดฝอยอยู่ในกระแสเลือด และกระจายตัวแทรกซึมไปทั่วร่างกาย ส่งต่อการทำงานของอวัยวะในร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ ปอด หัวใจ รวมถึงระบบประสาท และสมองอีกด้วย

ตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก(WHO) ว่า ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตกว่า 6 ล้านคนทั่วโลก ที่มีสาเหตุจากมลพิษทางอากาศที่ร้ายแรง และสารพิษที่อยู่ในฝุ่น PM 2.5 นี้ ก็นำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังร้ายแรง โรคเกี่ยวกับหัวใจ และโรคมะเร็งได้ ซึ่งประชาชนจึงต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพราะเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองจิ๋ว และการสวมหน้ากากอนามัยก็ไม่สามารถป้องกันได้ 100% และอีกหนึ่งวิธีที่จะลดปัญหาสุขภาพจากมลภาวะทางอากาศในครั้งนี้ คือ การหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพราะหากเกิดปัญหาสุขภาพขึ้นการตรวจพบอาการผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกย่อมนำไปสู่การรักษาอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ โปรแกรมตรวจสุขภาพที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Personalized Wellness Check-up Center) โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ยังครอบคลุมการตรวจหู คอ จมูก และการตรวจตา ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีการวินิจฉัยคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiographs) เครื่องตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Ankle Brachial Index : ABI) และห้องเก็บเสียงสำหรับตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ Personalized Wellness Check-up Center ซึ่งเป็น 1 ในศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นนำระดับ 6 ดาว ของ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง สามารถตรวจเช็กสุขภาพเฉพาะบุคคล ครอบคลุมหลากหลายมิติภายในที่เดียว เพื่อวิเคราะห์สุขภาพและให้ดูแลรักษาอย่าวเหมาะสมมากที่สุด ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์ บุคลากรผู้ชำนาญการ และเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีการวินิจฉัยคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล

ผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thonburibamrungmuang.com หรือโทร.สอบถามที่ได้ที่ โทร.0-2220-7999

บทความก่อนหน้านี้องค์ภาทรงจักรยานนำ ‘ปั่นไปไม่ทิ้งกัน’ปี 2
บทความถัดไปหลวงปู่ทองสุข สัมปันโน วัดโพธิ์ชัยนิมิตสารคาม : อริยะโลกที่ 6