‘Botlight’ โคมไฟขวด ผลงานเยาวชนชาวเขา

‘Botlight’ โคมไฟขวด ผลงานเยาวชนชาวเขา

คอลัมน์ ไอคิวทะลุฟ้า

‘Botlight’ โคมไฟขวด ผลงานเยาวชนชาวเขา – มูลนิธิทักษะเพื่อชีวิต (Skills for Life) ก่อตั้งขึ้นในปี ..2558 โดย โดมินิค ลอยท์วีเลอร์ ซึ่งพำนักอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยกว่า 17 ปี เดิมทีเธอให้การช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสในภาคเหนือจำนวนมาก จึงพบว่าเด็กๆ ส่วนใหญ่ไม่มีเป้าหมายด้านการศึกษา ทำให้เมื่อพวกเขาเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงหยุดพักการเรียนไว้แค่นั้น เธอจึงเกิดแรงบันดาลใจก่อตั้งมูลนิธิทักษะเพื่อชีวิตนี้ขึ้น เพื่อช่วยเยาวชนไทยชาวเขาให้ได้รับโอกาสในการศึกษาจนสามารถสร้างอาชีพเลี้ยงตัวเองได้

ปัจจุบันมูลนิธิทักษะเพื่อชีวิตอุปถัมภ์เยาวชนไทยชาวเขารวม 27 คน ทั้งชายและหญิง ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายจนถึงอุดมศึกษา บางรายขาดโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพในอนาคต เนื่องจากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน มูลนิธิจึงเข้ามาดูแลด้านความ เป็นอยู่ ทั้งที่พัก อาหาร เสื้อผ้า การเดินทาง ทุนการศึกษา รวมทั้งติดตามการขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

บ๊อช ประเทศไทย เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนกลุ่มเยาวชนไทยชาวเขาที่ขาดโอกาส จึงมีแนวคิดร่วมพัฒนาโมเดลสร้างอาชีพตามความถนัดและความสนใจของเยาวชน โดยร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้คำปรึกษาและจัดอบรมเยาวชนไทยชาวเขาในการใช้เครื่องมือช่างและแนะนำแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ภายใต้การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการตลาดและการขาย โดยมีอาจารย์คณะบริหารธุรกิจเข้ามาเสริม พร้อมด้วยน้องๆ นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยฝึกอบรม

‘Botlight’ โคมไฟขวด
สุริยะ

สุริยะ แก้วลา นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิสิตจิตอาสา กล่าวว่าผมได้เรียนรู้จากน้องๆ ชาวเขาในด้านความคิดสร้างสรรค์ น้องๆ ไม่มีพื้นฐานทางทฤษฎีแต่น้องกล้าคิดนอกกรอบ และจุดประกายแนวคิดในการออกแบบได้อย่างน่าสนใจครับ

“Botlight” หรือโคมขวดคือหนึ่งในบทพิสูจน์ความสำเร็จของมูลนิธิ รวมทั้งเยาวชนไทยชาวเขาและพันธมิตรที่ร่วมกันขับเคลื่อนแรงบันดาลใจให้เกิดชิ้นงานที่สร้างความภูมิใจให้เยาวชน โดย Botlight คือชิ้นงานที่ออกแบบมาจากขวดไวน์รีไซเคิลที่มูลนิธิ รวบรวมได้จากโรงแรม 5 ดาวในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเด็กๆ ต้อง นำมาคัดแยก ทำความสะอาด ตากให้แห้ง ติดตั้งสายไฟ ตัดแต่ง กล่องไม้ และจบที่ขั้นตอนบรรจุสวยงามพร้อมส่ง เด็กๆ ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนแบ่งหน้าที่กันตามถนัด ปัจจุบัน Botlight เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้ให้มูลนิธิ แบ่งเบาค่าใช้จ่าย เสริมทักษะสร้างอาชีพให้เยาวชนไทยชาวเขากลุ่มนี้ได้อย่างน่าภูมิใจ

‘Botlight’ โคมไฟขวด
ดลนภา

ดลนภา จะกอ เยาวชนไทยชาวเขาที่ปัจจุบันศึกษาด้านการโรงแรม กล่าวว่าเครื่องมือชิ้นโปรดของหนูคือปืนเปลวอเนกประสงค์ค่ะ หนูชอบงานด้านศิลปะ สิ่งที่หนูได้จากการฝึกอาชีพนี้คือความภูมิใจ การเคารพตนเอง และความเชื่อมั่นว่าหนูสามารถทำในสิ่งที่หนูเคยคิดว่าทำไม่ได้ค่ะ

ณัฐพงศ์ อุดมวิริยะ เยาวชนไทยชาวเขา นิสิตคณะครุศาสตร์ เล่าว่าเครื่องมือชิ้นโปรดของผมคือเลื่อยฉลุ เพราะผมชอบการแกะสลักไม้ แต่ผมยังต้องฝึกความละเอียดงานฝีมืออีกมาก

‘Botlight’ โคมไฟขวด
ณัฐพงศ์
‘Botlight’ โคมไฟขวด
เอมอร

เอมอร นิคมคีรี เยาวชนไทยชาวเขา ปัจจุบันศึกษาด้านจิตวิทยาองค์กร กล่าวว่า “Botlight เป็นผลงานชิ้นแรกของหนู หนูชอบงานศิลปะและขัดพื้นผิวไม้ หนูได้เรียนรู้วิธีเลือกไม้ให้เข้ากับลักษณะของขวดไวน์ ดีใจที่สามารถก้าวข้ามความกลัวการใช้เครื่องมือไฟฟ้า และอยากลองต่อยอดคิดชิ้นงานอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อช่วยมูลนิธิ ให้มีรายได้เพิ่มค่ะ

บทความก่อนหน้านี้ตอนที่ 15 : เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน
บทความถัดไปคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) : คอลัมน์ รู้ไปโม้ด โดย น้าชาติ ประชาชื่น