สหราชอาณาจักร-อังกฤษ (ตอนแรก) : คอลัมน์รู้ไปโม้ด โดย น้าชาติ ประชาชื่น

สหราชอาณาจักร-อังกฤษ (ตอนแรก)

คอลัมน์รู้ไปโม้ด โดย น้าชาติ ประชาชื่น

สหราชอาณาจักร-อังกฤษ – สับสนค่ะ ระยะนี้ได้ยินคำว่าสหราชอาณาจักร เขาไม่เรียกประเทศอังกฤษกันแล้วหรือ และอังกฤษคือตรงไหน ธงชาติเป็นอย่างไร

ไม่เกรียน

ตอบ ไม่เกรียน

เริ่มจากคำอธิบายของราชบัณฑิตยสถานก่อน ว่า หลายต่อหลายคนคงสับสนกับการใช้ชื่อประเทศ United Kingdom ว่าควรใช้สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ หรือประเทศอังกฤษ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศราชบัณฑิตยสถานเรื่องชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ได้ประกาศให้ใช้ชื่อประเทศนี้ว่า สหราชอาณาจักร (United Kingdom)

หรือเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ทางด้านการปกครองประกอบด้วย อังกฤษ ไอร์แลนด์เหนือ สกอตแลนด์ และเวลส์

สหราชอาณาจักร-อังกฤษ

สหราชอาณาจักร-อังกฤษ

แต่ด้วยความคุ้นเคยของคนไทย เราก็ยังคงยอมรับกับการเรียกชื่อประเทศนี้ว่าประเทศอังกฤษกันเรื่อยมา แท้จริงแล้วคำว่าอังกฤษ” (England) ตามประกาศฯ กำหนดไว้ว่าอังกฤษมีฐานะเป็นเขตการปกครองหนึ่งของสหราชอาณาจักรเท่านั้น แต่ราชบัณฑิตยสถานก็ได้อนุโลมให้ใช้ว่าประเทศอังกฤษได้ เนื่องจากชื่อดังกล่าวเป็นที่รู้จัก ยอมรับ และเข้าใจกันทั่วไปว่าหมายถึงสหราชอาณาจักร

ด้วยเหตุที่ประเทศนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีการเปลี่ยนชื่อประเทศหลายครั้ง ซึ่งจะขอเล่าถึงช่วงเวลาที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศดังนี้

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศในทวีปยุโรป ประกอบด้วย เกาะบริเตนใหญ่ และตอนเหนือของเกาะไอร์แลนด์เหนือ เมื่อค..1066 พระเจ้าวิลเลียมแห่งนอร์มองดีได้เข้ายึดครองอังกฤษและจัดตั้งเป็นอาณาจักรที่โยงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง

ในรัชสมัยต่อๆ มามีการขยายอาณาเขตออกไปมากขึ้น โดยยึดได้เกาะไอร์แลนด์ในค..1169-1171 จัดตั้งเวลส์เป็นราชรัฐในค..1284 และรวมเข้ากับอังกฤษในค..1536 ต่อมามีการรวมสกอตแลนด์เข้ากับอังกฤษและเวลส์ในค..1707 เรียกชื่อเป็นทางการว่า บริเตนใหญ่

ครั้นถึงค..1801 ได้ออกกฎหมายรวมไอร์แลนด์เข้าไว้ด้วย และเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ จนเมื่อไอร์แลนด์ส่วนทางใต้แยกออกไปเป็นประเทศเอกราช ใช้ชื่อว่า ไอร์แลนด์ (Ireland) เหลือเพียงไอร์แลนด์เหนือที่ยังคงเป็นของอังกฤษ จึงมีการเปลี่ยนชื่อประเทศอีกครั้งหนึ่งเป็นสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ และได้ใช้ชื่อนี้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ยังมีข้อมูลจากวิกิพีเดีย ว่า สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ หรือโดยทั่วไปรู้จักกันว่า สหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) และบริเตน (Britain) เป็นรัฐเอกราช ตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป

สหราชอาณาจักร-อังกฤษ

ประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะบริเตนใหญ่ ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอร์แลนด์ และเกาะที่เล็กกว่าจำนวนมาก ไอร์แลนด์เหนือเป็นเพียงส่วนเดียวของสหราชอาณาจักรที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับรัฐอื่น คือ ประเทศไอร์แลนด์

นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันตกและเหนือ ทะเลเหนือทางทิศตะวันออก ช่องแคบอังกฤษทางทิศใต้ และทะเลไอร์แลนด์ทางทิศตะวันตก

รูปแบบการปกครองเป็นแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีระบบรัฐสภา เมืองหลวงคือกรุงลอนดอน ประกอบด้วย 4 ประเทศ คือ ประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ สามประเทศหลังได้รับการถ่ายโอนการบริหาร โดยมีอำนาจแตกต่างกัน

ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศนั้นๆ คือ เอดินบะระ คาร์ดิฟฟ์ และเบลฟัสต์ ตามลำดับ สหราชอาณาจักรมีดินแดนโพ้นทะเล 14 แห่ง จากที่ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ครอบคลุมพื้นดินของโลกเกือบ 1 ใน 4 และเป็นจักรวรรดิใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ฉบับพรุ่งนี้ (19 ..) พบกับธงชาติ 2 แบบ และอังกฤษ

nachart@yahoo.com

บทความก่อนหน้านี้ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แอนท์แมน&เดอะวอสพ์
บทความถัดไปสงกรานต์ เคลื่อนไหว! หลังคำสั่งเด้งเข้าศูนย์ฝึก ‘แมท’ เผย “ลมดี”