ผลิตผลจากดอยสูง โครงการหลวงเลอตอ

ผลิตผลจากดอยสูง โครงการหลวงเลอตอ

ผลิตผลจากดอยสูง โครงการหลวงเลอตอ – มูลนิธิโครงการหลวงจัดโครงการเยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงทดแทนฝิ่น ตามแนวทางพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งใหม่ ลำดับที่ 35 คือศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ที่ดำเนินงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวง พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา ลดการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

โดยมีนายสมชาย เขียวแดง หัวหน้าศูนย์เลอตอ พาเยี่ยมชมแปลงเพาะปลูกเสาวรส เบบี้ฮ่องเต้ พร้อมนำชาวบ้านและนักเรียนจิตอาสาจาก 4 หมู่บ้าน ร่วมปลูกหญ้าแฝกและต้นกล้าไม้ผลไม้ยืนต้น ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ผลิตผลจากดอยสูง โครงการหลวงเลอตอ

กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานทุกส่วนในพื้นที่และชุมชนบ้านเลอตอ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างในการสร้างพื้นที่เกษตรที่ถูกต้องตามระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในวันข้างหน้าเกษตรกรจะนำแฝกที่ขยายพันธุ์ไปปลูกในพื้นที่ทำกินของตนเองเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

รวมทั้งนำไม้ผลไม้ยืนต้นไปปลูกเพิ่มพื้นที่ป่า ตาม พระราชดำรัส ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ เป็นไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ และไม้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

เนื่องด้วยหมู่บ้านเลอตอเป็นพื้นที่ห่างไกล ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงมีแผนการเพาะกล้าไม้ชนิดต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านนำไปปลูกในพื้นที่ของตนแทนการขนส่งเข้าพื้นที่ พรรณพืชที่นำมาปลูกในแปลงสาธิตครั้งนี้ ได้แก่ อโวคาโด เกาลัดไต้หวัน เกาลัดไทย แมคคาเดเมีย และแฝก รวม 50,000 ต้น

ผลิตผลจากดอยสูง โครงการหลวงเลอตอ

นายสมชายกล่าวว่า ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ ทำเลที่ตั้งมีปัจจัยสำคัญในการเลือก ได้แก่ 1.ระบบน้ำ ที่กรมชลประทานวางรากฐานเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 2.พื้นที่อยู่ตรงกลาง ไม่เอียงไปทางหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง

ภายในพื้นที่มีระบบสาธารณูปโภค โครงการหลวงสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นพืช ปุ๋ย โดยจดบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อแสดงให้เกษตรกรเห็นว่าทุกอย่างมีต้นทุน เกษตรกรเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ต่อไปเมื่อเขาดูแลไร่ดี มีรายได้ เกษตรกรคนอื่นๆ ก็อยากทำตาม

ผลิตผลจากดอยสูง โครงการหลวงเลอตอ

ผลิตผลจากดอยสูง โครงการหลวงเลอตอ

ยุคเริ่มต้นโครงการหลวงส่งเสริมการปลูกพืชระยะสั้น แต่ติดเรื่องขัดการขนส่งเส้นทางไม่เอื้ออำนวย จึงเลือกปลูกไม้ผลยืนต้น ที่สร้างรายได้ดี ได้แก่ แมคคาเดเมีย เกาลัดจีน พลับ อโวคาโด และเสาวรสพืชรายได้อื่นๆ ชาวบ้านเลือกเอง

ผลิตผลจากดอยสูง โครงการหลวงเลอตอ

การดำเนินงานของศูนย์ฯช่วง 3 ปี สร้างรายได้จากผลิตผลเขตหนาวที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร 351 ราย ทำให้เกษตรกรเริ่มมั่นใจและมุ่งหวังที่จะประกอบอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมและถูกต้อง

นอกจากผลิตผลจากโครงการหลวงเลอตอนี้ มูลนิธิโครงการหลวงยังมีผลผลิตที่เกิดจากการวิจัยและส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 39 แห่ง ประกอบด้วย สถานีวิจัย/เกษตรหลวง 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 35 แห่ง ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา

ชมและซื้อผลิตผลโครงการหลวง รวมทั้งที่ศูนย์ฯ เลอตอ ในงาน “โครงการหลวง 50” ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ถึงวันที่ 18 ส.ค.นี้

บทความก่อนหน้านี้จับสาวอุบล! ตุ๋นลงทุนค้าผ้าห่ม หนีหัวซุกหัวซุนไร้เงินจ่ายค่าห้อง หมายจับเพียบ
บทความถัดไปห่วงหนี้ขยี้สุขภาพจิต แนะ 5วิธีสร้างสุข-ไม่ผูกติดเงิน