Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 26 ม.ค. 2564

น้องในโลกเงียบ รอบรู้..เรื่องออมเงิน

3 พ.ย. 2562 - 11:29 น.

น้องในโลกเงียบ รอบรู้..เรื่องออมเงิน

น้องในโลกเงียบ รอบรู้..เรื่องออมเงิน - สังคมไทยมีความเข้าใจต่อกลุ่มคนที่บกพร่องทางการได้ยินและเปิดรับความแตกต่างมากขึ้น กรุงศรี ออโต้ จัดกิจกรรมและขยายผลโครงการกรุงศรี ออโต้ สอนโสตฯ รอบรู้เรื่องเงิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีพนักงานอาสาสมัครจากทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาในพื้นที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการทำกิจกรรมกับนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังค่านิยมเรื่องการช่วยเหลือ การแบ่งปัน สร้างความตระหนักในการเป็นผู้ให้ ผ่านการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กลุ่มคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ผ่านมาดำเนินการในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศแล้ว 14 แห่ง ล่าสุดจัดกิจกรรมขึ้นที่โรงเรียนโสตศึกษา เทพรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้องในโลกเงียบ รอบรู้..เรื่องออมเงิน

น้องในโลกเงียบ รอบรู้..เรื่องออมเงิน

กิจกรรมกรุงศรี ออโต้

คุณครูแสงเดือน ตรีนันทวัน เล่าให้ฟังพร้อมสื่อสารภาษามือให้น้องๆ นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินซึ่งนั่งอยู่ข้างๆ เข้าใจบทสนทนาว่า เด็กนักเรียนที่นี่มีทั้งหมดร้อยกว่าคน กว่าร้อยละ 70 มีความบกพร่องทางการได้ยิน และอีกส่วนมีความบกพร่องทางร่างกายด้านอื่นหรือมีความผิดปกติทางสมอง เช่น นักเรียนที่มีความพิการซ้ำซ้อน หรือนักเรียนออทิสติก แต่เด็กนักเรียนทุกคนมีพัฒนาการ คุณครูทุกคนที่นี่ใช้หัวใจสร้างความเข้าใจในการดูแลเด็กๆ เราไม่ได้มองว่าเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องหรือมีข้อจำกัดคือเด็กอ่อนแอ แต่มองว่าพวกเขาคือเด็กนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษต้องได้รับการช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด คุณครูทุกคนเชื่อว่าพวกเขาทำได้ เรียนรู้ได้และพัฒนาได้ สมควรได้รับโอกาสและมีอนาคตที่ดีเหมือนเด็กทั่วไป เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทุกคนต่างมีความฝันและอยากมีอนาคตที่ดีไม่ต่างจากเด็กทั่วไป นอกเหนือจากการเรียนภาษามือควบคู่กับการเขียนและการอ่านภาษาไทยในห้องเรียนแล้ว กิจกรรมนอกบทเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและเสริมทักษะชีวิตจึงจำเป็นและสำคัญมากสำหรับพวกเขา

น้องในโลกเงียบ รอบรู้..เรื่องออมเงิน

คุณครูแสงเดือน

น้องในโลกเงียบ รอบรู้..เรื่องออมเงิน

ออมอย่างมีไอเดีย

น้องในโลกเงียบ รอบรู้..เรื่องออมเงิน

น้องยอร์ช

คุณครูเดือนเล่าให้ฟังถึงทักษะที่จำเป็นนอกห้องเรียน พร้อมชี้ไปที่สหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียนที่คุณครูเข้ามามีส่วนช่วยบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในแต่ละวันให้เด็กๆ ว่า “นอกห้องเรียนเราพยายามสร้างวินัยการออมซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะชีวิตที่สำคัญให้พวกเขา นักเรียนบางคนมีเงินออมฝากไว้ที่คุณครู พอเรียนจบก็มีเงินก้อนพอที่จะใช้เป็นทุนในการเรียนต่อ หรือนำเงินเก็บก้อนนี้ไปเป็นทุนตั้งต้นประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป การเป็นผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินใช้ชีวิตยากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้ว หลายๆ ครั้ง ‘โอกาส’ เป็นสิ่งที่ได้มายากหรือบางครั้งแทบจะไม่มีใครหยิบยื่นให้พวกเขา ทักษะการออมเงินหรือการวางแผนทางการเงินที่ดีจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีอนาคตที่มั่นคงสดใส” คุณครูเดือนกล่าว

น้องในโลกเงียบ รอบรู้..เรื่องออมเงิน

รอยยิ้มสดใสของเด็กๆ

น้องในโลกเงียบ รอบรู้..เรื่องออมเงิน

การแสดงของน้องๆ

“ผมขอขอบคุณพี่ๆ อาสาสมัครที่มาจัดกิจกรรมและมอบโอกาสในการเรียนรู้ทักษะการเงินให้พวกเรา ฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐานทำให้ผมเห็นความสำคัญของการออมเงิน การมีเงินเหลือเก็บเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือคราวจําเป็น ผมตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้เพื่อจะได้มีเงินออมสำหรับไว้เป็นทุนการศึกษาของผมในอนาคตครับ” ด.ช.สิริภพ แสงจันทร์ หรือน้องยอร์ช นักเรียนชั้น ม.1 สื่อสารผ่านภาษามือด้วย รอยยิ้มและแววตาแห่งความหวังที่อบอุ่น

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ น้องในโลกเงียบ รอบรู้..เรื่องออมเงิน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง