ออกพรรษา‘ลาเหล้า’ชุมชนเป็นสุข-ได้ชีวิตใหม่

6 พ.ย. 2562 - 11:20 น.

ออกพรรษา‘ลาเหล้า’ชุมชนเป็นสุข-ได้ชีวิตใหม่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ออกพรรษา‘ลาเหล้า’ชุมชนเป็นสุข-ได้ชีวิตใหม่ – โครงการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ริเริ่มมาแล้วเป็นเวลา 16 ปี จากความเชื่อทางศาสนาและศีลธรรมมาต่อยอดการทำงาน ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม พัฒนาในระดับนโยบายและกลไกของรัฐให้ขับเคลื่อนไปด้วยกัน

ออกพรรษา‘ลาเหล้า’ชุมชนเป็นสุข-ได้ชีวิตใหม่

บรรยากาศในงาน

ช่วงเทศกาลเข้าพรรษากิจกรรมงดเหล้าได้กลายเป็นกิจกรรมหลักที่มีการรณรงค์จากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อเชิญชวนให้คนไทย ลด ละ เลิก การดื่มเหล้า โดยใช้แนวทางสร้างชุมชนคนสู้เหล้า จนเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่น่าเชื่อ ไปจนถึงการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

ล่าสุด ในงานแถลงข่าวออกพรรษา ภายใต้แนวคิด “ออกพรรษาลาเหล้า ปี 2562” จัดโดย สสส. ร่วมกับ สคล. ภายในงาน นำเสนอรูปแบบการทำงานในท้องถิ่น จากอำเภอสู่ชุมชน โดยแกนนำนักรณรงค์คนหัวใจเพชร ซึ่งจิตอาสานำการเปลี่ยนแปลง สื่อสารการร่วมขับเคลื่อนงานรณรงค์ในชุมชน

ออกพรรษา‘ลาเหล้า’ชุมชนเป็นสุข-ได้ชีวิตใหม่

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ (กลาง)

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. ว่า จากการประเมินผลการรณรงค์ งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2562 โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) และสสส.พบว่า มีผู้ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา 53.5% แบ่งเป็น ผู้ที่งดเหล้าตลอดพรรษา 31% และผู้ที่งดบางช่วงและลดการดื่มลง 22.5% ซึ่งสัดส่วนใกล้เคียงกับปี 2561

กลุ่มที่ลด ละ เลิกดื่ม ส่วนใหญ่ระบุว่าทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ เฉลี่ยรายละ 1,284 บาท โดยรวมที่ประเทศประหยัดได้เป็นจำนวน 8,251 ล้านบาท

กลุ่มที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมี 5% ตั้งใจจะเลิกดื่มตลอดชีวิต

สำหรับเข้าพรรษาปีหน้า ยังคงมีผู้ดื่มเกือบ 2 ใน 3 มีความตั้งใจจะลด ละ เลิกเช่นเดิม นอกจากนี้ ยังพบว่าในเดือนที่รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ช่วยลดผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุลง 9% การเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ลดลง 25% และยังส่งผลให้การดื่มลดลง 10% อีกด้วย

“ช่วงเข้าพรรษา 3 เดือนนี้ มีข้อดีมาก มาย จึงขอสนับสนุนให้ใช้เป็นโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ดูแลครอบครัว และเศรษฐกิจในครอบครัว อยากขอเชิญชวนให้ทำต่อไป ไม่ใช่เฉพาะช่วงเข้าพรรษา แต่อยากเชิญงดเหล้าตลอดชีวิต ร่วมสร้างรอยยิ้มให้คนรอบข้าง และมาสร้างความสุขให้สังคม” ดร.สุปรีดากล่าว

ออกพรรษา‘ลาเหล้า’ชุมชนเป็นสุข-ได้ชีวิตใหม่

ธีระ วัชรปราณี (กลาง)

นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสคล. กล่าวว่า แนวคิด “ออกพรรษลาเหล้า” เป็นการต่อยอดการรณรงค์ เพราะมีผู้ที่งดเหล้าเข้าพรรษา ตั้งใจอยากลาเหล้าต่อเนื่อง หรือเลิกดื่มตลอดชีวิต โดยการสำรวจของศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2559-2561 พบว่า มีคนอยากเลิกดื่มไปเลย 13% อยากจะลดปริมาณลง 58% แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ลด ละ ช่วงเข้าพรรษามีแนวโน้มที่จะลดละเลิกกว่า 71%

จากการทำงานในช่วง 10 ปีแรก เน้นการรณรงค์สร้างการรับรู้ สร้างกระแส โดยเชิญชวนขอความร่วมมือให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมลงนามปฏิญาณตน ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เป็นการชวนให้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการแก้ปัญหาประเด็นเหล้า โดยสร้างแกนนำในชุมชนเป็นพี่เลี้ยง ชี้ชวนให้ตระหนักในชีวิต ครอบครัว ส่งเสริมให้กำลังใจให้งดเหล้าแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลง

สำหรับโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาปี 2562 ดำเนินการในชุมชน 892 ชุมชนทั่วประเทศ มีผู้ที่ดื่มร่วมงดเหล้ารวม 34,432 คน มีนายอำเภอนักรณรงค์ร่วมขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้า (บุหรี่) 130 อำเภอ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วม 150 แห่ง ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ 1,280 แห่ง ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และเชิญชวนพนักงานลดละเลิกเหล้า บุหรี่ในช่วงเข้าพรรษาด้วย

“ปัจจุบันเครือข่ายวางแนวทางการทำงานในช่วงออกพรรษาอีก 9 เดือน คือจัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชรขึ้นตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา มีอยู่ 116 ชมรมทั่วประเทศ มีสมาชิกชมรมกว่า 7,500 คน ที่จะเป็นผู้อาสาชวนคนงดเหล้าต่อเนื่องตลอดทั้งปี” ผู้จัดการ สคล. กล่าว

ออกพรรษา‘ลาเหล้า’ชุมชนเป็นสุข-ได้ชีวิตใหม่

นายสุริยา บุตรจินดา

ด้าน นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายอำเภอนักรณรงค์ กล่าวว่า สาเหตุสำคัญที่สร้างความทุกข์ให้แก่ประชาชนคือเหล้า จึงมีแนวคิดว่าถ้าทำให้การเลี้ยงเหล้าในงานศพและงานบุญ-ประเพณีต่างๆ ลดลงได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะลดตามไปด้วย จึงเริ่มทำงานงดเหล้าจริงจังเมื่อปี 2558 โดยเริ่มต้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ แม้จะย้ายพื้นที่ทำงานก็ยังคงทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

จุดแตกหักคือระดับหมู่บ้านที่ต้องมีกติกาและมาตรการของตนเอง โดยจัดเวทีประชาคมงานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ขยายไปงานบุญประเพณีปลอดเหล้า และรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา

แม้หลายคนจะเริ่มจาก ลด ละ ได้ก่อนก็ถือเป็นเรื่องดี พอทำไปเรื่อยๆ นอกจากจะได้ช่วยเหลือเจ้าภาพให้ลดค่าใช้จ่ายแล้ว ปัญหาเรื่องความวุ่นวาย การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับก็ลดลงเป็นเงาตามตัวเช่นกัน

ออกพรรษา‘ลาเหล้า’ชุมชนเป็นสุข-ได้ชีวิตใหม่

คุณพ่อเวช มีตุวงศ์

คุณพ่อเวช มีตุวงศ์ อายุ 71 ปี แกนนำคนหัวใจเพชร ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า เกือบ 20 ปี ที่หลงทางไปกับน้ำเมาจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอด ในช่วงวัยหนุ่มเป็นคนที่ดื่มเหล้าจนถูกเรียกว่าไอ้หนุ่มขี้เมา พอตั้งใจจะบวชก็มีคนคอยให้คำสบประมาท เพราะเคยแอบถอนเงินในบัญชีภรรยานับแสนบาทไปเลี้ยงเหล้าเพื่อน นานเข้าไม่ใช่แค่ดื่มเหล้า แต่กลับมีสิ่งอื่นอีกมากมายจนครอบครัวแทบจะล่มสลาย

พอมีสติได้ไตร่ตรองชีวิตของตนเอง จึงตั้งใจเลิกเหล้า โดยปฏิญาณตนต่อพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์พระคู่บ้านคู่เมืองพุทไธสง ใช้เวลาทำใจ 7 วัน กับการจะหักดิบ ซึ่งทรมาน แต่ก็ต้องทน ได้กำลังใจจากครอบครัวจนทำให้หยุดเหล้าได้โดยเด็ดขาดจนถึงปัจจุบัน และเป็นแกนนำขับเคลื่อนชมรมคนหัวใจเพชร ตำบลหายโศก เพื่อช่วยคนอื่นๆ ที่ติดเหล้าให้เลิก และสร้างชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม

นิชานันท์ นิวาศะบุตร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ออกพรรษา‘ลาเหล้า’ชุมชนเป็นสุข-ได้ชีวิตใหม่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง