น้องๆ ร.ร.บ้านแสนสุข สุขภาพดีด้วยไข่ไก่

25 มี.ค. 2563 - 10:09 น.

น้องๆ ร.ร.บ้านแสนสุข

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สุขภาพดีด้วยไข่ไก่

คอลัมน์ สดจากเยาวชน

ร.ร.บ้านแสนสุข – “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” เป็นโครงการที่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศให้มีโภชนาการที่ดีด้วยการบริโภคไข่ไก่ โดยปีนี้เข้าสู่ปีที่ 30 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ 824 โรงเรียน “โรงเรียนบ้านแสนสุข” ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2562 ปัจจุบันมีผลผลิตไข่ไก่ที่ส่งเข้าโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและจำหน่ายให้ชุมชน

ร.ร.บ้านแสนสุข

นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุขกล่าวว่า โรงเรียนบ้านแสนสุขเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียน 136 คน เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงป.6 เป็นโรงเรียนชายแดนที่อยู่ในถิ่นกันดารติดประเทศกัมพูชา ทำให้มีบุตรหลานของชาวกัมพูชาเข้ามาเรียนจำนวนมาก จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนใช้ทักษะชีวิตสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของนักเรียนและ ผู้ปกครอง โดยจัดชั่วโมงสำหรับสอนอาชีพ อาทิ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว ดำนา เกี่ยวข้าว เป็นต้น


โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจาก ซีพีเอฟและมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ในโครงการเลี้ยง ไก่ไข่ฯ สนับสนุนแม่พันธุ์ไก่ 100 ตัว งบประมาณในการสร้างโรงเรือนไก่ไข่ และสนับสนุนอาหารไก่ฟรีเป็นเวลา 1 ปี ผลผลิตไข่ไก่นำไปจำหน่ายให้โครงการอาหารกลางวันนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน นำเข้าเป็นรายได้ของโรงเรียน

ร.ร.บ้านแสนสุข

ร.ร.บ้านแสนสุข

ด.ญ.เนตรนภา โซ หรือ น้องเนตร อายุ 15 ปี เด็กนักเรียนชาวกัมพูชา เล่าว่ามีหน้าที่ให้อาหารไก่ในช่วงเช้าของทุกวันและเก็บไข่ไก่ตอนบ่าย ไก่ที่เลี้ยงไว้ 100 ตัว เก็บไข่ได้ประมาณ 95 ฟองต่อวัน นำมาแยกขนาดขายใส่ถาด ส่วนหนึ่งนำไปขายให้โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ผลผลิตที่เหลือเด็กๆ จะช่วยกันนำไปขายให้คนงานนำเข้าบัญชีกองทุนของโรงเรียนเพื่อเป็นทุนดำเนินโครงการต่อไป

ด.ญ.นิดหน่อย ส่อด หรือ น้องนิดหน่อย อายุ 13 ปี เด็กนักเรียนชาวกัมพูชา มีหน้าที่ช่วยเพื่อนๆ เก็บไข่ไก่และนำไข่ไก่ไปขายที่โรงงานเย็บผ้า เธอบอกว่า ได้เรียนรู้ทักษะอาชีพที่นำไปใช้ได้ในอนาคต เพราะที่บ้านก็เลี้ยงไก่ไว้ 30 ตัว แต่เลี้ยงแบบปล่อยตามพื้นดินและให้ข้าวสารเป็นอาหาร ต่างจากการเลี้ยงไก่ในโครงการที่เลี้ยงในโรงเรือนและให้อาหารไก่

ร.ร.บ้านแสนสุข

ด.ช.จิรวัฒน์ จิตรสมัคร หรือ น้องอุ้ม เด็กนักเรียนชาวไทย เล่าว่า ทำหน้าที่เก็บมูลไก่ในโรงเรือนเพื่อนำมาเป็นปุ๋ยใส่แปลงผักของโรงเรียน หากทำปุ๋ยได้ในปริมาณมาก จะช่วยกันนำมาบรรจุใส่กระสอบ กระสอบละ 3 กิโลกรัม ขายราคากระสอบละ 50 บาท ช่วยให้มีรายได้เข้ากองทุนของโรงเรียนอีกทางหนึ่ง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ น้องๆ ร.ร.บ้านแสนสุข สุขภาพดีด้วยไข่ไก่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง