แรมซาร์ไซต์

1 มิ.ย. 2563 - 11:00 น.

แรมซาร์ไซต์ : คอลัมน์ รู้ไปโม้ด โดย…น้าชาติ ประชาชื่น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

แรมซาร์ไซต์ – ข่าวประกาศว่า แม่น้ำสงครามตอนล่าง นครพนม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลก หรือแรมซาร์ไซต์ แห่งที่ 15 ของไทย อีก 14 แห่งคือที่ไหนบ้าง อยากทราบรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแรมซาร์ไซต์

ปลั๊ก

ตอบ ปลั๊ก

แรมซาร์ ไซต์ หรือพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นตัวแทนหายากหรือมีลักษณะพิเศษเฉพาะซึ่งพบในเขตชีวภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม มีความสำคัญระหว่างประเทศสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์และชุมชนประชากรทางนิเวศของนกน้ำและปลา

แรมซาร์ไซต์

การขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศดังกล่าวเป็นไปตาม “อนุสัญญาแรมซาร์” (Ramsar Convention) หรือชื่อเต็ม อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในการเป็นถิ่นที่อยู่นกน้ำ (The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat.) อนุสัญญาแรมซาร์ได้รับการร่างและรับรองจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุม ณ แรมซาร์ เมืองตากอากาศชายทะเลสาบแคสเปียน ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2518

และเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ จึงได้กำหนดให้ทุกวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day)

อนุสัญญาแรมซาร์เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน เช่น เพื่อการสกัดกั้นและยับยั้งการบุกรุกเข้าครอบครองและการลดถอยของพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และเพื่อการรับรู้และรับรองความสำคัญพื้นฐานของพื้นที่ชุ่มน้ำในเชิงหน้าที่ทางนิเวศ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ตลอดจนคุณค่าทางนันทนาการ ซึ่งจะต้องมีการจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด

แรมซาร์ไซต์

สำหรับประเทศไทยซึ่งเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์เป็นลำดับที่ 110 ปัจจุบันมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่อยู่ในทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือแรมซาร์ ไซต์ ของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำรวม 14 แห่ง ดังนี้ (เรียงลำดับตามวันเดือนปีที่ขึ้นทะเบียน นับจากลำดับแรกเมื่อ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2541)

พรุควนขี้เสี้ยน ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย (พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช), เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง (บึงกาฬ), ดอนหอยหลอด (สมุทรสงคราม), ปากแม่น้ำกระบี่ (กระบี่), เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย (เชียงราย), เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโต๊ะแดง) นราธิวาส อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง-ปากน้ำตรัง (ตรัง)

อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ำกระบุรี-ปากคลองกะเปอร์ (ระนอง) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง (สุราษฎร์ธานี), อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา (พังงา), อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด (ประจวบคีรีขันธ์), หนองกุดทิง (บึงกาฬ) หมู่เกาะกระ (นครศรี ธรรมราช) และเกาะระ เกาะพระทอง (พังงา)

ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแถลงว่าแม่น้ำสงครามตอนล่าง จ.นครพนมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ ไซต์ แห่งที่ 15 ของประเทศไทย และเป็นแรมซาร์ไซต์ ลำดับที่ 2,420 ของโลก

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ แรมซาร์ไซต์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง