Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 17 ม.ค. 2564

สตรี - กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพร‘สวัสดีปีฉลู’

30 พ.ย. 2563 - 15:40 น.

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพร‘สวัสดีปีฉลู’ - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ส.ค.ส.ประจำปี 2564 ภาพวาดฝีพระหัตถ์ปีฉลู และพรพระราชทาน แก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ภาพวาดฝีพระหัตถ์เป็นภาพวัวนม ข้างๆ มีขวดนมสดสีขาว พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย “สิรินธร” พรพระราชทานมีใจความว่า

“ปีที่แล้วโรคร้ายหมายชีวิต มีคนติดทั่วโลกอยู่มากหลาย

คนยังอยู่จนยากลำบากกาย ที่ทุกข์คลายเพราะความรักสามัคคี

ปีฉลูวัวใจดีเข้ามาหา มีนมมาให้ดื่มเป็นสุขี

สุขภาพของเด็กเติบโตดี ผู้ใหญ่ที่ดื่มนมก็แข็งแรง

สวัสดีปีฉลูวัว พ.ศ.๒๕๖๔”

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพรปีใหม่แก่ชาวไทยทุกท่าน ดังนี้ เมื่อนึกถึง “วัว” ผู้คนจะนึกถึงสัตว์สี่เท้าที่ยังประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อวัว และนมวัว ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนอันโอชะและอิ่มเอมของมวลมนุษย์ โดยสามารถนํามาเป็นอาหารนานาชนิด นํามาเป็นเครื่องดื่มบํารุงร่างกายได้หลากหลาย ทําให้มนุษย์เติบโตแข็งแรง สมบูรณ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ภาพ “สวัสดีปีฉลูวัว” พ.ศ.2564 มาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโล 5 สี และเสื้อทีเชิ้ต 4 สี ซึ่งจะออกจําหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2564

เมื่อได้เชิญภาพฝีพระหัตถ์ “ปีฉลู” มาปักบนกระเป๋าเสื้อโปโลและทีเชิ้ตทั้ง 9 สี ทางร้านภูฟ้าจึงนําคําว่า “อิ่ม” มาขึ้นต้นเสื้อทั้ง 9 สี มีความหมายถึง ความอิ่มเอม เปรมใจ และมีความสุขยิ่ง ดังนี้

เสื้อโปโลทั้ง 5 สี สีฟ้า อิ่มใจ, สีแสด อิ่มเอิบ, สีเขียว อิ่มโอษฐ์, สีน้ำเงิน อิ่มอุ่น และสีขาว อิ่มบุญ

เสื้อทีเชิ้ต 2 สี สีครีม อิ่มเอม, สีชมพู อิ่มสุข

ผู้ที่ชอบใส่เสื้อคอกลมแบบมีกระเป๋า ทางร้านภูฟ้ามีให้เลือก 2 สี คือ สีเขียว อิ่มจิต, สีม่วง อิ่มทิพย์

นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ ที่สามารถเลือกซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ ได้แก่ บัตรอวยพร ปีใหม่ สมุดบันทึก ปากกา กระบอกน้ำเก็บความร้อน-เย็น และเครื่องใช้อื่นๆ รวมทั้งยังจัดจําหน่ายกระเป๋าผ้าต่างๆ โดยทางร้าน ได้รับเกียรติจากผู้ออกแบบจากแบรนด์ THEATRE เป็นที่ปรึกษาในการให้สีสําหรับผลิตภัณฑ์ และยังมีสินค้าผ้าไหม ผ้าห่ม ทอมือ และสินค้าที่แปรรูปมาจากผ้าปกาเกอะญอ อันเป็นสินค้าจากภูมิปัญญา ชาวบ้านมาจําหน่าย เริ่มวางจําหน่ายวันนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่ร้านภูฟ้าทั้ง 20 สาขา และสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ http://www.phufa.org/shop สอบถามโทร. 0-2655-6242-3

ร้านภูฟ้าจัดตั้งขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือเด็กและ ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร และ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ให้แก่ร้านภูฟ้าเพื่อนําไปผลิตสินค้าต่างๆ จําหน่าย รายได้เหนือรายจ่ายของร้านทรงพระกรุณาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชาวบ้านรวมทั้งนักเรียนถิ่นห่างไกลเป็นจํานวนเงินมากกว่า 160 ล้านบาทในช่วงสิบหกปีที่ผ่านมา

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สตรี - กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพร‘สวัสดีปีฉลู’
ข่าวที่เกี่ยวข้อง