สดจากเยาวชน - สานต่ออาชีพช่างปี 2 โรงเรียนพระดาบสภาคใต้

31 มี.ค. 2564 - 12:34 น.

สานต่ออาชีพช่างปี 2 โรงเรียนพระดาบสภาคใต้ – ด้วยพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สังกัดมูลนิธิพระดาบส) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแนวทางการศึกษาเน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติให้เกิดทักษะและนำไปประกอบอาชีพได้จริง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เพื่อร่วมส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างวิชาชีพให้เยาวชนไทย บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP” สานต่อโครงการ “ชลิต อินดัสทรี สานต่อก่ออาชีพช่าง ปี 2”

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย นางมนัสนันท์-นายอธิวัฒน์ เปรมพุฒิพันธ์ กรรมการบริษัท มอบเงินพร้อมอะไหล่รถยนต์และอะไหล่ยาง เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิพระดาบส โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุของคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ พระดาบสรับมอบ ที่สำนักงานมูลนิธิพระดาบส


นายสมโชค ใหม่ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่าโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบส ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ไม่มีอาชีพและ ความรู้พื้นฐาน เข้าฝึกอบรมหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม (หลักสูตร 1 ปี) ได้แก่ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร ช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม

พร้อมทั้งอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นโรงเรียนประจำ เน้นสอนภาคปฏิบัติ ในปี 2564 เปิดรับสมัครศิษย์พระดาบสรุ่นที่ 12 เข้าศึกษาต่อจำนวน 80 คน จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอในจ.สงขลา จะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคมนี้

สำหรับผู้สนใจอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับน้องๆ ติดต่อมูลนิธิ พระดาบส โทร.0-2282-7000 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.phradabos.or.th

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สดจากเยาวชน - สานต่ออาชีพช่างปี 2 โรงเรียนพระดาบสภาคใต้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง