ทั่วถิ่นไทยก้าวไกลการศึกษา - เยาวชนต้นแบบ พัฒนาคุณธรรม

25 ม.ค. 2565 - 14:45 น.

เยาวชนต้นแบบ พัฒนาคุณธรรม – สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม “สร้างเยาวชนคนคุณธรรมต้นแบบ ท.พศ. ครั้งที่ 1” โดยน.ส.จอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.2 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิด จัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญ วัดทุ่งควาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนักเรียนจากโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา (ท.พศ.) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เเละระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 54 คน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นางดารุณี สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนาศึกษา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งควาย สถานีตำรวจภูธรทุ่งสง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 เเละนางสาวิตรี เสนพรัตน์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสพท. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้ารับการจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและเป็นพลังของแผ่นดิน
“พัฒนาประเทศชาติต่อไป”
จำเริญสุข ภู่ดอก
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ทั่วถิ่นไทยก้าวไกลการศึกษา - เยาวชนต้นแบบ พัฒนาคุณธรรม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง