ศรีตรัง

คอลัมน์ อาทิตย์ละต้น

ศรีตรัง เป็นพรรณไม้ประจำจังหวัดตรัง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Jacaranda filicifolia D. Don. อยู่ในวงศ์ BIGNONIACEAE ชื่อภาษาไทยที่รู้จักกันคือ แคฝอย เป็นไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้

ศรีตรังเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 5-10 เมตร เรือนยอดโปร่ง ใบประกอบแบบขนนก ออกตรงกันข้าม ใบย่อยเล็ก ออกดอกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่ง ดอกสีม่วง กลีบดอก 5 กลีบเชื่อมกันเป็นหลอด เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ.ม.

ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีปีก เพาะพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด

บทความก่อนหน้านี้เรียนรู้ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา!! เปิด “กรุ” มหาสมบัติที่ใหญ่ที่สุด ใต้พระปรางค์วัดราชบูรณะ
บทความถัดไป“ฟ้าหญิงจุฬาภรณ”ทรงเปิดเผยว่า”ในหลวง”ทรงงานเพื่อประชาชนจนวาระสุดท้าย