เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) โดยมี นายวิสิทธิ์ สิงห์สัจจเทศ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม เพื่อจัดทำโครงการ Thailand Fashion Sustainability Movement คืนชีวิตให้เสื้อผ้าที่ไม่ได้จัดจำหน่ายแล้ว นำมาเติมไอเดียและดีไซน์ขึ้นใหม่อย่างสร้างสรรค์ ส่งมอบให้กทม. เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานหรือมูลนิธิสาธารณกุศลต่างๆ

ไอคิวทะลุฟ้า - ยังดีไซเนอร์คืนชีวิต ปันรักส่งต่อความฝัน

นายชัชชาติกล่าวว่า นับเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการจัดการเสื้อผ้าและสิ่งทอให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นความท้าทายในการแก้ไขปัญหาขยะของเมือง เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

ไอคิวทะลุฟ้า - ยังดีไซเนอร์คืนชีวิต ปันรักส่งต่อความฝัน

ด้านนายเควินทร์เผยว่า ในแต่ละปี ยัสปาล กรุ๊ป มีเสื้อผ้าที่ไม่ได้จัดจำหน่ายและยังไม่ผ่านการใช้งานคงเหลืออยู่จำนวนมาก จึงมองเห็นโอกาสสร้างคุณค่าจากเสื้อผ้าเหล่านี้ อีกทั้งยังสนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด เป็นที่มาของโครงการ “Thailand Fashion Sustainability Movement” คืนชีวิตให้เสื้อผ้าด้วยการดัดแปลงและตกแต่งให้สวยงาม สร้างสรรค์ขึ้นเป็นดีไซน์ใหม่ พร้อมส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการใช้งานจริงๆ

ไอคิวทะลุฟ้า - ยังดีไซเนอร์คืนชีวิต ปันรักส่งต่อความฝัน

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยรังสิต ให้น้องๆ นิสิตนักศึกษาสาขาด้านการออกแบบแฟชั่นดีไซน์เป็นตัวแทนพลังคนรุ่นใหม่ร่วมออกไอเดียสร้างสรรค์เสื้อผ้าให้สวยงามตามจินตนาการ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Dream Diaries”

ไอคิวทะลุฟ้า - ยังดีไซเนอร์คืนชีวิต ปันรักส่งต่อความฝัน

ชวนน้องๆ ส่งต่อความรัก ความฝัน การแบ่งปัน ผ่านผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากลายเส้น พร้อมส่งเรื่องราวดีๆ แทนความรู้สึกของน้องๆ ที่เป็นผู้ให้ผ่านลวดลายบนเสื้อผ้าไปยังผู้รับ ปลูกฝังแนวคิดการสร้างความยั่งยืนให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่จะเติบโตต่อยอดเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน