“ห้องสมุด” หนึ่งในความต้องการของโรงเรียนบ้านห้วยป่าน จ.เลย แหล่งหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เยาวชน และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

สดจากเยาวชน

สดจากเยาวชน

แนวทางของโรงเรียนบ้านห้วยป่านนั้นอยากสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุก ให้เด็กแต่ละชั้นเรียนมา

ใช้เวลาร่วมกัน และ “เรียนปนเล่น” ไปด้วยกัน กรุงศรี ออโต้ ลงสำรวจพื้นที่และเล็งเห็นคุณประโยชน์และวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยป่าน จึงเป็นที่มาของห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่ 15 นี้

สดจากเยาวชน

คงสินและเด็กๆ

นายคงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการส่งมอบห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่ 15 ว่าในปัจจุบันเยาวชนสามารถเข้าถึงการค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียนผ่านเล่มหนังสือควบคู่กับการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลได้มากขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าห้องสมุด กรุงศรี ออโต้ จะเป็นแหล่งความรู้ สร้างความสุข เสียงหัวเราะให้เด็กๆ รวมไปถึงบุคลากรทุกคนในโรงเรียน

น.ส.เดือนเพ็ญ โคตรก่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยป่าน กล่าวว่า ขอบคุณ กรุงศรี ออโต้ ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ที่หลากหลายและกว้างขึ้น เพราะในห้องสมุดแห่งนี้นักเรียนเลือกหยิบหนังสือได้ตามที่ตัวเองชอบ ทำให้อยากอ่านหนังสือ ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านไปโดยปริยาย

ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่ 15 นี้ มีรูปลักษณ์สวยงาม สีสันสดใส มีเพลงเปิดคลอเบาๆ จากภาพในใจของคุณครูที่อยากให้ห้องสมุดเป็นพื้นที่สำหรับการ “เรียนปนเล่น” นอกจากจะมีหนังสือที่หลากหลายสำหรับเยาวชน ยังมีชุดของเล่นเสริมพัฒนาการและคอมพิวเตอร์ไว้ใช้หาข้อมูลบนโลกออนไลน์ นอกจากนี้ กรุงศรี ออโต้ ยังส่งมอบสวนมะนาวออร์แกนิกเพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะด้านการเกษตร การขาย การตลาด และการเงิน

สดจากเยาวชน

ครูอ้อม น.ส.กันยรัตน์ ด้วงเกต ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน กล่าวว่า อยากเปิดพื้นที่ให้เป็นแนวเพื่อนสอนเพื่อน เด็กเล็กหรือเด็กพิเศษบางคนที่อาจจะยังอ่านหนังสือได้ไม่คล่องก็สามารถเข้ามาใช้เวลากับเพื่อนเด็กโต เพื่อนคนอื่นๆ และครูบรรณารักษ์ ที่จะช่วยสอนและแนะแนวทาง ครูมีแผนเสริมกิจกรรมเสริมทักษะ สนุกสนาน ได้ความรู้ และเพิ่มประสบการณ์

น้องหยก ด.ญ.รุ่งนภา เสนาวัน ชั้น ป.6 กล่าวว่า ดีใจมาก ปกติไม่ชอบอ่านหนังสือเพราะไม่มีหนังสือให้อ่าน อยากอ่านแนวอาชีพ จะได้หาความรู้เตรียมความพร้อม โตไปแล้วอยากเป็นหมอ ในห้องสมุดอยากให้มีโซนของเล่น โซนอ่านหนังสือ โซนอินเตอร์เน็ต และพื้นที่ให้เล่นกับเพื่อนด้วย

สดจากเยาวชน

น้องหยกและน้องนุ่น

ส่วน น้องนุ่น ด.ญ.อรัญญา รวงงาม ชั้นป.6 กล่าวว่า ดีใจมากที่มีห้องสมุดสวยงามแบบนี้ อยากขอยืมหนังสือมาอ่านที่บ้าน ห้องสมุดในฝันชอบสไตล์มินิมอล กว้างๆ ใหญ่ๆ มีหนังสือให้เลือกเยอะๆ ทั้งการ์ตูน แอนิเมชั่น หรือเกี่ยวกับอาชีพ ยิ่งถ้ามีอินเตอร์เน็ตให้ก็จะได้ใช้ด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน