เด็กพิเศษ มาจากคำว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จำเป็นต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลือเพิ่มเติมจากปกติ ทั้งการเรียนรู้ การใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนการเข้าสังคม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เทเวศประกันภัยตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงดำเนินโครงการ “รอยยิ้มเพื่อเรา-พัฒนาบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ” ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

นางเอมอร จิรเสาวภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เด็กพิเศษสามารถช่วยเหลือตัวเอง ดูแลคนรอบข้างในเบื้องต้น ตลอดจนดำเนินชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้ผ่านกิจกรรมบำบัดต่างๆ อาทิ

สดจากเยาวชน - สร้างทักษะชีวิตหนูๆ เรียนรู้นอกห้องเรียน

อาชาบำบัด ให้เด็กขี่ม้า มีการเคลื่อนไหวดีขึ้น มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำเพิ่มความมั่นใจและลดความกลัว

วารีบำบัด การพัฒนาทางกายภาพด้วยเทคนิคการบริหารกายในน้ำ การทรงตัว การเคลื่อนไหว เพื่อให้เด็กๆ ฝึกควบคุมร่างกายได้ดีขึ้น

ศิลปะบำบัด ช่วยพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย

สดจากเยาวชน - สร้างทักษะชีวิตหนูๆ เรียนรู้นอกห้องเรียน

โยคะบำบัด ช่วยให้เด็กอยู่กับตัวเอง ฝึกอยู่นิ่งๆ รวมถึงกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เทเวศประกันภัยสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่ 16 ร่วมกับโรงเรียนวัดมหาธาตุและโรงเรียนราชบพิธ มีนักเรียนผ่านการเข้าร่วมโครงการนี้มากถึง 315 คน

“โครงการรอยยิ้มเพื่อเรา-พัฒนาบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง เราเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครองมีความเข้าใจ มีกำลังใจและมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาเด็กที่มากขึ้น” นางเอมอรกล่าว

สดจากเยาวชน - สร้างทักษะชีวิตหนูๆ เรียนรู้นอกห้องเรียน

ด้าน น.ส.ฐิติพร อาจปาสา คุณครูโรงเรียนวัดมหาธาตุ กล่าวว่า เด็กมีความสุขและสนุกสนานตลอดการทำกิจกรรม มีบุคลิกภาพที่พัฒนาไปในทางที่ดี สุขภาพร่างกายและอารมณ์มีความแข็งแรงขึ้น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น รับฟังและปฏิบัติตามคำสั่งได้ดีมากขึ้น ผู้ปกครองนำกิจกรรมต่างๆ ไปปรับใช้ในครอบครัว

สดจากเยาวชน - สร้างทักษะชีวิตหนูๆ เรียนรู้นอกห้องเรียน

ในส่วนของโรงเรียนราชบพิธ น.ส.วรรณฤดี รุกขวัฒนกุล ครูวิทยฐานะชำนาญการ กล่าวว่า เด็กมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและเร็วกว่าการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นผู้ปกครองสามารถนำไปประยุกต์กับเด็กได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดทางความคิดไปจนถึงการนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และความภูมิใจให้เด็ก

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน