สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เปิดค่าย “ลำแสงซินโครตรอน…แสงแห่งอนาคต” ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจิตรลดา จำนวน 26 คน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 19-20 ก.พ. 2567 ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

สดจากเยาวชน

ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์ รองผู้อำนวยการพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงสยาม 2 และประธานค่ายลำแสงซินโครตรอนฯ บรรยายให้ความรู้เรื่องแสงซินโครตรอนแก่นักเรียนพร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม โดยมีพี่ๆ นักวิทยาศาสตร์นำเยี่ยมชม ก่อนแบ่งกลุ่มย่อยเข้าร่วมฐานการทดลอง เรียนรู้การใช้ประโยชน์ของแสงซินโครตรอนจากเครื่องเร่งอนุภาค การทดลองเกี่ยวกับธรรมชาติของคลื่น หลักการกำเนิดแสงซินโครตรอน การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ผ่านฐานทดลองทั้งหมด 4 ฐาน

สดจากเยาวชน

สดจากเยาวชน

เริ่มที่ ฐาน ณ หน้าทอง เรียนรู้การประยุกต์ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน โดยการพิสูจน์ทองจริงหรือทองปลอมจากการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบในตัวอย่างทองที่สนใจด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอ็กซ์, ฐาน Fast & Furious การบังคับลำอนุภาคด้วยสนามแม่เหล็ก เรียนรู้หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน, ฐานแก้วไวน์เต้นระบำ เรียนรู้ปรากฏการณ์สั่นพ้อง และฐานไฟฉายย่อส่วนของซินโครตรอน เรียนรู้การผลิตชิ้นส่วนจิ๋วด้วยแสงซินโครตรอน นักเรียนลงมือทดลองร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในองค์ความรู้แต่ละฐานอย่างใกล้ชิด สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป

สดจากเยาวชน

สดจากเยาวชน

 

 

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและโรงเรียนจิตรลดาทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการทำวิจัยของครูและโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีซินโครตรอนและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เยาวชนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสนับสนุนทางวิชาการ การฝึกอบรม การจัดกิจกรรม ผลักดันโครงการวิทยาศาสตร์และค่ายวิทยาศาสตร์ พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน