“พวกหนูเป็นมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนวัดสระข่อย จะมาให้ความรู้โบราณสถานสระมรกตในอำเภอศรีมโหสถค่ะ และพวกหนูจะทำสื่อประชาสัมพันธ์แบบเด็กยุคใหม่ ไปกันเลย Let’s go!”

สดจากหน้าเยาวชน - ปักหมุด‘สระมรกต’ มัคคุเทศก์น้อย2024

ถ่ายคลิปพาเที่ยวโบราณสถาน

เสียงสดใสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 จากชมรมมัคคุเทศก์ โรงเรียนวัดสระข่อย นำพาทุกคนเดินทางมาที่โบราณสถานสระมรกต อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี เพื่อให้ข้อมูลดีๆ และทำข้อมูลใหม่ด้วยเครื่องมือจากเทคโนโลยีในยุค 2024

สดจากหน้าเยาวชน - ปักหมุด‘สระมรกต’ มัคคุเทศก์น้อย2024

มัคคุเทศก์น้อย

เมืองศรีมโหสถในอดีตกาลเต็มไปด้วยเรื่องราวความรุ่งโรจน์ของการค้าขาย เพราะเป็นท่าสำคัญ มีการไปมาหาสู่จากดินแดนโพ้นทะเล ทำให้เกิดความหลากหลายทั้งวัฒนธรรม ความเชื่อ จนนำไปสู่ศาสนาพุทธ พราหมณ์ฮินดูที่รุ่งเรือง

ปัจจุบันศรีมโหสถมีร่องรอยโบราณสถานโบราณวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตเอาไว้อย่างน่าสนใจหลายแห่ง

สดจากหน้าเยาวชน - ปักหมุด‘สระมรกต’ มัคคุเทศก์น้อย2024

กลุ่มโบราณสถานสระมรกต

“โบราณสถานสระมรกตเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ มีกำแพงแก้วล้อมรอบ ประกอบด้วยสิ่งสำคัญๆ ดังนี้นะคะ 1.รอยพระพุทธบาทคู่ 2.บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3.อโรคยาศาลหรืออโรคยาศาลา 4.บรรณาลัยหรือห้องสมุดสมัยโบราณ และ 5.โคปุระ หรือซุ้มประตูหน้าค่ะ” อัน ด.ญ.อันธิยา ส่งแบน มัคคุเทศก์น้อยทำหน้าที่มัคคุเทศก์ทันทีที่มาถึงหน้าสระมรกต บึงน้ำกว้างขนาดใหญ่

สดจากหน้าเยาวชน - ปักหมุด‘สระมรกต’ มัคคุเทศก์น้อย2024

น้องอัน มัคคุเทศก์น้อย

สระมรกตเป็นสระที่ขุดตั้งแต่พันกว่าปีก่อนเพื่อใช้อุปโภคบริโภค เป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในสมัยนั้น และมีการขุดนำศิลาแลงในสระนี้ไปใช้สร้างสถานที่สำคัญต่างๆ ซึ่งปัจจุบันหลงเหลือให้เห็นหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียง ที่เห็นร่องรอยชัดเจนไม่ไกลจากสระมรกตคือกลุ่มโบราณสถานที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงและอิฐที่เหลือเพียงส่วนฐาน ถ้าเจาะให้ลึกลงไป บนฐานโบราณสถานนี้จะแยกย่อยเป็นส่วนประกอบต่างๆ เช่น

สดจากหน้าเยาวชน - ปักหมุด‘สระมรกต’ มัคคุเทศก์น้อย2024

สระมรกต

แท่นศิลาแลงที่วางซ้อนกันเรียกว่าอโรคยาศาล หรืออโรคยาศาลา สันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานในโรงพยาบาล ฐานสี่เหลี่ยมกว้างคือบรรณาลัย ที่เก็บรวบรวมคำภีร์ เรียกง่ายๆ ว่าเป็นห้องสมุดโบราณนั่นเอง

สดจากหน้าเยาวชน - ปักหมุด‘สระมรกต’ มัคคุเทศก์น้อย2024

บรรณาลัย

นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทคู่ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย รวมไปถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนแวะเวียนมาเยี่ยมชมอยู่ไม่ขาด

สดจากหน้าเยาวชน - ปักหมุด‘สระมรกต’ มัคคุเทศก์น้อย2024

อโรคยาศาลา

เมื่อการท่องเที่ยวคึกคักเสมอมาเช่นนี้ มัคคุเทศก์น้อยจึงต้องเดินหน้าสื่อสารการท่องเที่ยวชุมชนให้ถึงมือนักท่องเที่ยวได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมาะกับยุค 2024 ด้วยการปักหมุด Google my maps เด็กๆ มีโอกาสลองสร้างสื่อด้วยตัวเองและสื่อสารสาธารณะได้มากขึ้น เป็นเรื่องสนุกที่เกิดขึ้นทั้งผู้ส่งและผู้รับ การท่องเที่ยวแบบยุค 2024 จึงเปลี่ยนไปและให้อะไรมากกว่าแค่การเดินชม

สดจากหน้าเยาวชน - ปักหมุด‘สระมรกต’ มัคคุเทศก์น้อย2024

ปักหมุด Google my maps

ติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับสื่อยุคใหม่จากเด็กๆ โรงเรียนวัดสระข่อย ในรายการทุ่งแสงตะวัน ตอน มัคคุเทศก์น้อย 2024 เวลา 05.05 น. ทางช่อง 3 กด 33 และเวลา 07.30 น. ทางเพจทุ่งแสงตะวัน และ Youtube Payai TV

รัตนาภรณ์ ละมูลเจริญ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน