สานต่อโครงการดีๆ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 สำหรับ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” โครงการที่เสริมสร้างทักษะความรู้เรื่องชุมชนให้เยาวชน และฝึกฝนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไปสู่สากล เผยแพร่เรื่องราว บอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชุมชนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวงาน “Water Festival 2024 เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย” ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “เย็นฉ่ำ ชื่นใจ” ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. 2567 นี้

สดจากเยาวชน - Vlog เจ้าบ้าน สืบสานวิถีไทย

ในปีนี้ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเยาวชนในชุมชนตอบรับเข้าร่วมโครงการ โดยเยาวชนที่เข้าร่วมอายุระหว่าง 7-14 ปี จำนวน 48 ชีวิต กล้าแสดงออก มีจิตอาสาและมีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนตนเองให้นักท่องเที่ยว

สำหรับปีนี้จัดกิจกรรมอบรมน้องๆ เยาวชนก่อนลงพื้นที่กิจกรรมในวันจริง โดยนัดพบรวมตัวกันที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เริ่มจากกิจกรรมการละลายพฤติกรรมเพื่อให้น้องๆ รู้จักกันมากขึ้น กล้าเปิดใจและกล้าแสดงความคิดเห็นพร้อมร่วมกิจกรรม จากนั้นรุ่นพี่เยาวชนเจ้าบ้านแบ่งปันประสบการณ์จากปีที่ผ่านมาให้น้องๆ ฟัง และร่วมกันเรียนรู้และออกแบบการทำ Vlog การบันทึกเรื่องราววัฒนธรรมประจำท้องถิ่นในรูปแบบวิดีโอ พร้อมตัดต่อคลิปและจัดทำสตอรี่บอร์ด

สดจากเยาวชน - Vlog เจ้าบ้าน สืบสานวิถีไทย

จากนั้นลงพื้นที่แบ่งเป็น 5 เส้นทาง 5 ชุมชน ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน น้องๆ ทุกคนตั้งใจและร่วมมือเป็นอย่างดี

สดจากเยาวชน - Vlog เจ้าบ้าน สืบสานวิถีไทย

น้องเลิฟ สุภาวดี แสงอ่อน อายุ 16 ปี ศึกษาที่พาณิชยการราชดำเนิน กศน. ตัวแทนเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม เล่าว่า “หนูประจำอยู่ที่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หน้าที่ของหนูคือต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมถ่ายทอดให้ข้อมูลและพาท่องเที่ยวจุดสำคัญภายในวัด กิจกรรมวันนี้สนุกมาก เรียนรู้การทำ Vlog และรู้จักเพื่อนๆ มากมาย ทำให้กล้าแสดงออก กล้าพูดมากขึ้น และได้รับความรู้ต่างๆ ภายในวัดเพิ่มมากขึ้นด้วย ขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาเที่ยวงานกันเยอะๆ นะคะ”

สดจากเยาวชน - Vlog เจ้าบ้าน สืบสานวิถีไทย

ด้าน สุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน กล่าวว่าน้องๆ เยาวชนเหล่านี้จะมาทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวเปรียบเสมือนมัคคุเทศก์น้อย แต่ละคนฝึกทักษะด้านการสื่อสาร การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชน และจะเป็นตัวแทนอนุรักษ์สืบสานผ่านเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน