ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมเรียนรู้เปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ นักเรียนชั้นม.4-6 ในช่วงปิดภาคเรียน

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสวนสัตว์ จึงมอบหมายหัวหน้างานวิจัย ฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์ จัดกิจกรรมดีๆ สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อทางด้านสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ สัตวบาล และสาขาที่เกี่ยวข้อง มาฝึกประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านการจัดการและรักษาสัตว์ต่างๆ ภายในสวนสัตว์ฯ กิจกรรมดังกล่าวใช้เวลาเพียง 1 วัน เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงเย็น นักเรียนที่เข้าฝึกประสบการณ์จะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย ชมบรรยากาศรอบสวนสัตว์ เพื่อศึกษาชีวิตสัตว์แต่ละชนิด เรียนรู้พฤติกรรมและการเก็บบันทึกข้อมูลพฤติกรรมช้างเอเชียฝึกการใช้อุปกรณ์ที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนในสัตว์ เรียนรู้การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากเพื่อการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ในสวนสัตว์

 

นอกจากนี้ยังเรียนรู้การทำงานของสัตวแพทย์และลงมือปฏิบัติ การทดลองใช้ปืนยิงยาสลบหรือเป่าลูกดอก การเตรียมและให้อาหารเพนกวิน การเพาะเลี้ยงลูกนกหลายชนิด และทำกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมให้สัตว์กลุ่มนก เป็นต้น นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อนำไปต่อยอดในการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อไป

ช่วงเวลาจัดกิจกรรม เดือนเมษายน วันที่ 23 และ 30 เม.ย., เดือนพฤษภาคม วันที่ 7 และ 14 พ.ค. สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก สวนสัตว์เชียงใหม่

กรรณิกา เทพสนิท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน