อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ผ่านเกณฑ์ประเมิน ‘อุทยานท้องฟ้ามืด’ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เตรียมขึ้นทะเบียนแหล่งดูดาว

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. นายเด่น รัตนชัย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จ.ชัยภูมิ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เข้ารับการประเมินอุทยานท้องฟ้ามืด (Dark Sky Park) จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ผาหัวนาค ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ผ่านเกณฑ์การประเมินได้ 92 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอประกาศการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) โดยคณะกรรมการยังได้เสนอแนะให้เพิ่มจุดจ่ายไฟฟ้าใกล้บริเวณพื้นที่ดูดาว ซึ่งทางอุทยานจะได้นำไปปรับปรุงเพื่อมาตรฐานในการท่องเที่ยวและดูดาวในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ต่อไป

อุทยานท้องฟ้ามืด (Dark Sky Park) คือ เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่รักษาและสงวนท้องฟ้าในเวลากลางคืนให้มีความมืดที่เหมาะสม ด้วยวิธีการใช้แสงสว่างอย่างระมัดระวัง เหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางแสง (Light Pollution) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ การสิ้นเปลืองพลังงาน ความปลอดภัย และการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์

รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงดาราศาสตร์ ที่ช่วยเผยแพร่และสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะทางแสงแก่ประชาชน มีค่าความมืดท้องฟ้าอยู่ในระดับที่สามารถสังเกตเห็นวัตถุท้องฟ้า เช่น ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ กลุ่มดาว กระจุกดาว เนบิวลา หรือทางช้างเผือกได้ด้วยตาเปล่า

ปัจจุบันมีพื้นที่อุทยานท้องฟ้ามืดที่ได้รับการรับรองแล้ว ได้แก่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 5 แห่งได้แก่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติทับลาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติภูแลนคา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน