ลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัด เตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยว พื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง ตามโครงการสํารวจแหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง 106

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ส่งทีมส่งเสริมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่สํารวจแหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง 106 ในพื้นที่อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน ตามโครงการสํารวจแหล่งท่องเที่ยวเส้นทาง 106

เตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามา ตามการพัฒนาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ที่เชื่อมต่อจากอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เข้าสู่อำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอป่าซาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และตัดเข้าตัวเมืองเชียงใหม่

โดยมุ่งส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในระหว่างเส้นทางดังกล่าวให้สามารถดึงดูดและรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดลำพูนได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้จะใช้เวลาทั้งสิ้น 2 วัน

ส่วนลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณโดยรอบเขตเทศบาลตำบลศรีเตี้ย และอบต.ป่าพลู ดังนี้ วัดดอยหลังถ้ำ ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ (กิ่วคอควาย) วัดปทุมสราราม วัดพระเจ้าตนหลวง สํานักสงฆ์พระนอนผาแท่น วัดห้วยแทงโพธิญาณ พระพุทธบาทสามยอด ถ้ำหลวงผาเวียง และ Pa’ka coffee

ครั้งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและการเดินทางจาก นาวาเอกณัฐพงศ์ คชเสนี นายกเทศมณตรีตำบลศรีเตี้ย นายมีแก้ว นุผาเลา นายก อบต.ป่าพูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายบุญเวท ศรีพวงใจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และนายจิรวัฒน์ ตันกุระ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว นำทีมส่งเสริมการท่องเที่ยวลงสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้ โดยได้ประสาน ส.อบจ.ลำพูน ในเขตพื้นที่ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน