กรมอุทยานฯ เปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในอันที่จะผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวจะเป็นกุญแจดอกแรกในการสร้างรายได้ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นและสร้างงานให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก


โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่มีความโดดเด่นทางด้านลักษณะภูมิประเทศ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลาย ทั้งพืชพรรณ สัตว์ป่า และทรัพยากรใต้ท้องทะเล โดยอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันของประเทศไทยหลายแห่ง มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในเรื่องความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จนกลายเป็นแหล่งดำน้ำลึกและแหล่งดำน้ำตื้นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้มาเยือน ส่งผลให้อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันมีผู้มาเยือนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง ผู้คนออกเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ทำให้ปี 2566 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึงร้อยละ 76.8 หรือเพิ่มขึ้น 1,251,662 คน

พล.ต อ.พัชรวาท กล่าวว่า ทะเลอันดามันของประเทศไทย เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกรู้จักและต่างต้องการมาสัมผัสกับความสวยงามของทรัพยากรใต้ท้องทะเลตลอดจนถึงชายฝั่ง จากการจัดอันดับ 100 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2566 ของ เวิร์ลบีชไกด์ (World beach guide) ซึ่งเป็นเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดสำหรับนักเดินทางทั่วโลก พบว่ามีชายหาดของประเทศไทย ถึง 5 แห่ง ที่ติด 1 ใน 100 และเป็นชายหาดที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 แห่ง คือ เกาะกระดาน อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ซึ่งได้อันดับที่ 1 และ หาดไร่เลย์ อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา -หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 9 จากทั่วโลก ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่หน่วยงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอีกด้วย

จากการรายงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นั้นได้มีการประกาศปิดการท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหลายแห่ง เพื่อเป็นการคุ้มครอง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้ธรรมชาติได้มีโอกาสฟื้นตัว เพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการอย่างยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถือว่าเป็นนโยบายหลักที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติมาโดยตลอด เพราะการดูแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรฯ ตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงที่กำหนดไว้ว่า “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

ในโอกาสนี้ที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามันจึงได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว โดยให้มีการจัดงาน “เปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน

นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานฯ ได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างประสบการณ์นันทนาการที่มีคุณภาพกับการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้กำหนดมาตรการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้ทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลได้รับความเสียหายจากการท่องเที่ยว อาทิเช่น การปิดการท่องเที่ยวเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว การควบคุมและจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับได้ของแหล่งท่องเที่ยว (Carrying Capacity)
การควบคุมความเร็วและการใช้เสียงของยานพาหนะ กำชับนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในอุทยานแห่งชาติ ตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุ เฝ้าระวัง ซักซ้อมมาตรการรักษาความปลอดภัย และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง


สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ทราบว่า อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน ไม่เพียงแต่มีคุณค่าความสำคัญในด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น มีอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน 6 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง อุทยานแห่งชาติแหลมสน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อุทยานแห่งชาติเขาลำปี – ท้ายเหมือง และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ที่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ของศูนย์มรดกโลก ที่จะถูกเสนอชื่อเพื่อขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ อีกด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน