เปิดสูตรความสำเร็จบัณฑิตสายท่องเที่ยว ปัญญาภิวัฒน์ ชูทักษะสู้งานบริการยุคใหม่

เปิดสูตรความสำเร็จบัณฑิตสายท่องเที่ยว ปัญญาภิวัฒน์ ชูทักษะสู้งานบริการยุคใหม่

ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ถือเป็นกลุ่มธุรกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับไทยอย่างสม่ำเสมอ ขณะเดียวกัน ก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นธุรกิจที่ขาดแคลนบุคลากรอยู่ตลอดเวลาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่สามารถสร้างบัณฑิตคุณภาพ จนเข้าไปประสบความสำเร็จอยู่ในองค์กรชั้นนำด้านการท่องเที่ยวและการบริการ

 

นายอนุชิต แสงอ่อน รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เผยว่า ในยุคที่ผู้ประกอบการต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์พร้อมสู่โลกการทำงาน เราพยายามสร้างจุดแข็งกับนักศึกษาหลากหลายด้าน เพื่อให้ก้าวออกไปเป็นบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จ มีทั้งความรู้ทางวิชาการ และปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

จุดแข็งแรก คือการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ เวียดนาม ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ เพื่อให้บัณฑิตมีโอกาสได้ไปพบกับประสบการณ์จริง

จุดแข็งที่สอง คือการให้ความสำคัญการปฏิบัติจริง สำหรับหลักสูตรสาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว ต้องผ่านการฝึกงาน ครั้ง ตลอดช่วงเวลาในหลักสูตร นักศึกษาจะมีโอกาสได้เข้าไปฝึกงานในหลากหลายตำแหน่งในช่วงปี 2-4 ทำให้ได้ทั้งการเรียนรู้และมีโอกาสค้นหาตัวเองว่าชอบทำงานในตำแหน่งใด 

จุดแข็งที่สาม คือการให้ความสำคัญกับเรื่องภาษา เพราะเรื่องภาษาเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องนำไปใช้จริงในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาที่สาม 

มัดหมี่ธฤตมน บุญทรักษา บัณฑิตรุ่นแรก เล่าว่า หลักสูตรให้ความสำคัญกับทั้งเรื่องการฝึกงานและภาษา ทำให้ได้มีโอกาสไปฝึกงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้าที่โรงแรม Hilton Surfers Paradise ออสเตรเลีย เดือน ได้ไปศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น พัฒนาทักษะภาษา จนปัจจุบันเธอพูดได้ถึง ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และสเปน

เช่นเดียวกับ วิเวียนกัญญ์ณณัฐ  บัณฑิตรุ่นแรกสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ปัจจุบันเป็นลูกเรือสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ด้วยการมีเครือข่ายมากมายของพีไอเอ็ม จึงทำให้เธอเลือกมาเรียนสาขาการบินเพื่อเติมฝันให้เป็นจริงสู่ตามที่เธอวาดไว้ 

ด้วยศักยภาพบัณฑิตไทย พีไอเอ็ม เชื่อว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถนักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ สอดรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ได้ทัดเทียมนานาชาติอีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้เกรท ยินดีต้อนรับ นาย นภัทร เข้าแก๊งคนดี ไม่รู้ บอย มีความรัก
บทความถัดไป‘ดีเจสุหฤท’ ลั่น! ไม่แชร์ข่าวแล้ว ฝากถึง กนก เงาคลิปเสียง “ผิดหวังครับ”