พยาบาล 4 เหล่าทัพผนึกกำลังพร้อมรับภัยพิบัติ มอบโล่ห์รางวัลคนดีศรีพยาบาล

พยาบาล 4 เหล่าทัพผนึกกำลังพร้อมรับภัยพิบัติ มอบโล่ห์รางวัลคนดีศรีพยาบาล

พยาบาล / เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า จัดการประชุมวิชาการประจำปี เรื่องบทบาทของพยาบาลทหารและตำรวจ กับการจัดการภาวะภัยพิบัติ (the roles of Thai Military and Police Nurses and Disaster management )

โดยมีพล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี 2562 พร้อมมอบโล่ห์รางวัล “คนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า” ให้กับผู้ทำคุณงามความดี ผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม แด่อดีตผู้บริหารและพยาบาลที่ทำคุณประโยชน์แก่สถาบัน

โดยมีรายนาม “คนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า ” ดังนี้ กองทัพบก ฝ่ายวิชาการ พล.ต.หญิง อัจฉรา อุไรเลิศ ฝ่ายการพยาบาล พ.อ.หญิง คุณหญิง อำนวยพร โพธิสอน

กองทัพเรือ ฝ่ายวิชาการ : พล.ร.ต.หญิง ศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์ ฝ่ายการพยาบาล : พล.ร.ต.หญิง บุญทวี จิตต์ชื่น

กองทัพอากาศ ฝ่ายวิชาการ (วพอ.) : พลอากาศตรีหญิง กรรณิการ์ นุตยะสกุล ฝ่ายการพยาบาล : พลอากาศตรีหญิง จำเนียร วงษ์ปา

พยาบาลตำรวจ ฝ่ายวิชาการ : นางจิราพร เครือโสภณ ฝ่ายการพยาบาล (รพ.ตร.) : พล.ต.ต.หญิง ชุติมา พันธุ์โกศล

ขอบคุณที่มา โรงพยาบาลตำรวจ Police General Hospital

บทความก่อนหน้านี้เปิดภาพสุดท้าย ก่อนเก๋ง 5วัยรุ่น-3ด.ญ. แหกโค้ง ดับสลด! หลังเข้าผับฉลองวันเกิด
บทความถัดไปไข้เลือดออก: กรมควบคุมโรคเผยผู้ป่วยเพิ่มจากปี 61 เกือบสองเท่า แนะป้องกันยุงกัด-กำจัดยุงลาย