มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเชิญชวนช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาสกว่า2 พันคนทั่วประเทศ

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เชิญชวนช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาสกว่า 2 พันคนทั่วประเทศ

เด็กด้อยโอกาส – วันที่ 11 ก.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะผู้แทนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะประธานหาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และนางอารยา อรุณานนท์ชัย กรรมการและเหรัญญิก จะไปร่วมแสดงความยินดี กับนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ในโอกาสสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบสถาปนาปีที่ 104 ในวันที่ 18 ก.ย.

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคเงินเข้ามูลนิธิฯเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศกว่า 2,000 คน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาอนาคตของเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป โดยสามารถร่วมบริจาคได้ ในวันที่ 18 ก.ย.2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ดร.วันดี  กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อแสดงความจงรักภักดี และกตเวทิตาคุณถวายแด่ สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเราผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต สร้างความเป็นปึกแผ่น และพัฒนาประเทศสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ

โดยให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าว คู่ควรแก่การที่จะได้มีการปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่เพิ่มเพื่อน

บทความก่อนหน้านี้โสมแดงโชว์เครื่องยิงจรวดมหึมา สหรัฐยกขีนาปนาวุธเข้าถิ่นเอเชีย
บทความถัดไปโดนชนเมื่อไร หวยออกเมื่อนั้น ตาเซ็ง ปิกอัพถูกชนท้าย รอบที่ 3 ชาวบ้านซื้อถูกมาแล้ว