Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 2 มิ.ย. 2563

NIA จัดใหญ่ “Innovation Thailand Expo 2019” โชว์นวัตกรรม 3 สร้าง แก้เหลื่อมล้ำคนเมือง

4 ต.ค. 2562 - 14:47 น.

NIA จัดใหญ่ “Innovation Thailand Expo 2019” โชว์นวัตกรรม 3 สร้าง แก้เหลื่อมล้ำคนเมือง

วันที่ 4 ต.ค. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2019” ภายใต้แนวคิด “Social Innovation in The City” ระหว่างวันที่ 3-5 ต.ค. 62 งานแสดงนวัตกรรมเพื่อสังคม ขับเคลื่อนประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ผลักดันนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณชีวิตของคนในสังคม ด้วยแนวทาง 3 สร้าง ได้แก่ สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ และสร้างความสุข ตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังคมในมิติต่างๆ ที่ห้างใหม่สามย่านมิตรทาวน์

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดเผยว่า “จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความสำคัญของศตวรรษที่ 21 ในการวางรากฐานประเทศสู่อนาคต รวมถึงการเตรียมพร้อมให้คนไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และใช้ศักยภาพคนอย่างเต็มที่

โดยกระทรวงฯ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาคนเพื่อให้เป็น “ประเทศที่มี Smart Citizen” การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็น “ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า” รวมถึงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็น “ประเทศฐานนวัตกรรม หรือ Innovation Nation”

ตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศที่ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาที่กระจุกตัวในสังคม ซึ่งจะต้องอาศัย “นวัตกรรมเพื่อสังคม หรือ Social Innovation” เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างนวัตกรรมที่เกิดคุณค่าต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ร่วมกันในทุกภาคส่วน

ผ่านการแบ่งปันและเข้าถึงทรัพยากร องค์ความรู้ ทุน และบริการภาครัฐ ซึ่งขณะนี้ กระทรวงฯได้ดำเนินงาน เพื่อให้เกิด “1,000 นวัตกรรมชุมชน” โดยมีโครงการหมู่บ้านนวัตกรรม เพื่อสังคมเข้าไปร่วมดำเนินการอยู่ด้วย”

NIA ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศ ผ่านกลไกและการประสานงานให้เกิดการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

โดยที่ผ่านมา NIA ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา “นวัตกรรมเพื่อสังคม” อย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจนวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม ตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการที่มีผลกระทบเชิงสังคมสูงร่วมกับเครือข่ายในหลายพื้นที่

ได้แก่ “โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่เน้นแก้ไขปัญหาจากชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย “โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน” ที่สามารถผลักดันไปสู่การใช้งานจริง เพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง และชุมชน

รวมถึง “การพัฒนาสาขาธุรกิจเพื่อสังคม” ที่สร้างความสามารถทางนวัตกรรมของสังคม ลดความเหลื่อมล้ำครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจ นวัตกรรม และ “การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม” ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างชุมชนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่เพิ่มเพื่อน

โดยการจัดงาน Innovation Thailand Expo 2019 ภายใต้แนวคิด Social Innovation in the City ในปีนี้ จึงถือเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอมุมมองการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมตามมามากมาย ซึ่งสามารถนำนวัตกรรมเพื่อสังคมมาช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งในด้าน “การสร้างรายได้ การสร้างสุขภาพที่ดี ที่จะนำไปสู่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืน”

ด้าน ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การจัดงานนี้เป็นครั้งแรกกับการนำเสนอ “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ซึ่งเป็นหนึ่งทางเลือกสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) สร้างรายได้ – นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 2) สร้างสุขภาพ – นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างสุขภาพที่ดี ทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ 3) สร้างความสุข – นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างความสุขในการใช้ชีวิตในสังคมเมือง ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย ทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย ซึ่งตอบโจทย์วิถีชีวิตของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมในงานเดียว ตั้งแต่เด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส Social Innovation Forum

หรือเวทีถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมจากสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำของประเทศ 2) นวัตกรรมเพื่อสังคมกับการแก้ปัญหาในหลายหลายมิติและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม และ 3) แนวโน้มนวัตกรรมไทยที่มีต่อสังคมในอนาคต ทั้งด้านหุ่นยนต์ การออกแบบ และสื่อ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปจากผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม อาทิ การชมภาพยนตร์สำหรับผู้พิการทางสายตาที่เปิดโอกาสให้ทั้งคนตาบอดและประชาชนทั่วไปได้รับชม การสอนประกอบ Solar Cell อย่างง่ายสำหรับชุมชน

การสอนปลูกผักกลางเมืองสำหรับคนในเมือง การสอนธรรมะด้วยดิจิทัลอาร์ต “โพธิเธียร์เตอร์” กิจกรรมเสริมสุขภาพ เช่น การดัดจัดสรีระโดยผู้ด้อยโอกาส และการสอนโยคะสำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมสำหรับเด็ก/นักเรียน/นักศึกษา เช่น การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเตรียมตัวเข้าสู่งานในอนาคต เป็นต้น

ในวันสุดท้ายของการจัดงาน วันที่ 5 ต.ค.2 ซึ่งถือเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติ จะมีพิธีประกาศผล และมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม (Innovation Awards) ให้กับผู้พัฒนานวัตกรรมดีเด่นในหลากหลายประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ด้านเศรษฐกิจ สังคม การออกแบบ สื่อ องค์กรนวัตกรรมดีเด่น) รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย รางวัล UAV Startup รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย

 

 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ NIA จัดใหญ่ “Innovation Thailand Expo 2019” โชว์นวัตกรรม 3 สร้าง แก้เหลื่อมล้ำคนเมือง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง