Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พ.ค. 2563

รพ.ตำรวจ เปิดหลักสูตรใหม่ "แพทยศาสตรบัณฑิต" พร้อมรับนักศึกษารุ่นแรก 32 คน

3 พ.ย. 2562 - 21:27 น.

รพ.ตำรวจ เปิดหลักสูตรใหม่ "แพทยศาสตรบัณฑิต" พร้อมรับนักศึกษารุ่นแรก 32 คน

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม Open Day 2019 แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 โดยจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2563 จำนวน 32 คน
พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า เนื่องด้วย รพ.ตำรวจ เป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักให้กับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเรามีความพร้อมทั้งในด้านการเป็นสถาบันการแพทย์ระดับตติยภูมิ ที่จะสนับสนุนการฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาแพทย์ให้มีความเป็นเลิศ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ขั้นสูงให้กับนักศึกษา โดยมีคณาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่พร้อมดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด อบอุ่นและมีคุณภาพ พล.ต.ท.วิฑูรย์ กล่าวต่อว่า รพ.ตำรวจ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นมาตรฐานสากล JCI และกำชับดูแลความเป็นมาตรฐาน WFME โดย รพ.ตำรวจมีการพัฒนาองค์กรสู่การบริการทางการแพทย์ ที่มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางที่ซับซ้อนอย่างครบวงจร โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางอาทิ ศูนย์รักษาโรคหัวใจ ศูนย์รักษาโรคสมอง ศูนย์อุบัติเหตุ และการขนส่งทางอากาศ ศูนย์การผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กด้วยกล้องสามมิติและหุ่นยนต์ ศูนย์การรักษาโรคกระดูกและข้อ ศูนย์โรคไต และศูนย์รักษาข้าราชการตำรวจและครอบครัวอย่างครบวงจรเป็นต้น โดยจัดเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมทั้งอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์ ระบบบริหารจัดการที่ดี และมีบุคลากรที่มีจำนวนเพียงพอ พร้อมด้วยความรู้ความสามารถสู่การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำของประเทศ การจัดกิจกรรมในวันนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนผู้สนใจในหลักสูตรฯ ได้เห็นสถานที่จริงบางส่วนที่นักศึกษาจะได้เข้าฝึกภาคปฏิบัติที่ รพ.ตำรวจ ด้าน ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร ในการสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ด้วยมาตรฐานการศึกษาแบบใหม่ตามมาตฐานสากล เน้นการสร้างแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ รู้จักคิด ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศที่สำคัญคือการสนองพระปณิธานใน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บัดนี้ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ผ่านการประเมินรับรองสถาบันและหลักสูตรตามมาตรฐานสากล TMC. WFME. BME. Standards (๒๐๑๗) ผลิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พศ ๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้ว โดยมี รพ.ตำรวจเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก

"วันนี้เป็นการพบปะครั้งแรก ระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจหลักสูตรฯ กับคณะผู้บริหารหลักสูตรฯจากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะผู้บริหารหลักสูตรฯของโรงพยาบาลตำรวจ เปิดโอกาสให้ ทางผู้ปกครองและนักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฯ อีกทั้งนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม สัมผัสการทดลองเป็นแพทย์ และเพื่อค้นหาความต้องการเป็นแพทย์อย่างแท้จริง" ศ.ดร.พญ.จิรายุ กล่าว

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ รพ.ตำรวจ เปิดหลักสูตรใหม่ "แพทยศาสตรบัณฑิต" พร้อมรับนักศึกษารุ่นแรก 32 คน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง