Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 6 ก.ค. 2563

รอง ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยม บช.ศ. รับทราบปัญหา-แนะนำ เพิ่มประสิทธิภาพให้ก้าวทันเทคโนโลยี

3 ธ.ค. 2562 - 16:10 น.

วันที่ 3 ธ.ค. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. ได้ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) ถนนวิภาวดี กทม. เพื่อมอบนโยบายและรับทราบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการฝึกอบรม ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่มีมาตรฐานสากล สำหรับกองบัญชาการศึกษานั้น มีภารกิจที่สาคัญในการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ในหลักสูตรต่างๆ เช่น

หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.), หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.), หลักสูตรผู้กำกับการ, หลักสูตรสารวัตร รวมถึงการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจตามศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร 1-9 และ บช.ตชด. ด้วย นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจอีกหลายหลักสูตร ดังนั้น กองบัญชาการศึกษาจึงเป็นหน่วยงานฝึกอบรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่งของสำนักงานตำวจแห่งชาติ

สำหรับแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและการบริหารนั้น กองบัญชาการศึกษาได้ดำเนินการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาตารวจ โดยการปรับปรุงวิธีดาเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ การศึกษา ตร.20 ปี (พ.ศ.2560–พ.ศ.2579), การปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ตลอดจนการดาเนินการ อนุมัติหลักการในการรับสมัครและคัดเลือกแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการตำรวจให้มีความโปร่งใส และทัน ต่อความต้องการของ ตร.

พล.ต.อ.มนู ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากท่าน ผบ.ตร. ให้เป็นผู้รับผิดชอบงานบริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า กองบัญชาการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ให้ ความรู้และการฝึกอบรมให้กับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ จึงเป็นหน่วยมีความสาคัญอย่างยิ่ง

ดังนั้นการขับเคลื่อนจำเป็นต้องคำนึงถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจ เสริมสร้าง การศึกษาอบรมให้มีมาตรฐานสากลและก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ส่วนปัญหา อุปสรรคในการขับเคลื่อนจะได้นำไปวางมาตรการแก้ไขต่อไป

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ รอง ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยม บช.ศ. รับทราบปัญหา-แนะนำ เพิ่มประสิทธิภาพให้ก้าวทันเทคโนโลยี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง