Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 29 มี.ค. 2563

โปรดเกล้าฯ ถวายเครื่องราชฯ พระพุทธอังคีรส

15 ม.ค. 2563 - 21:47 น.

โปรดเกล้าฯ ถวายเครื่องราชฯ พระพุทธอังคีรส

พระพุทธอังคีรส / เมื่อวันที่ 15 ม.ค. เว็ปไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ สำหรับถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส พระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปี แห่งการสถาปนา วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน”

ขณะที่เฟซบุ๊ก “สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” โพสต์ข้อความเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแต่งกายผ้าไทยเข้าร่วมงาน “ศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”

.ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 09.00น. -21.00 น. วันศุกร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 22.00 น.

.กิจกรรมภายในงาน นิทรรศการแสดงเครื่องราชสักการะที่ได้รับพระราชทานถวายในโอกาสต่าง ๆ และสิ่งของเครื่องใช้ของอดีตเจ้าอาวาส นิทรรศการ “นำชมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” ให้ข้อมูลความรู้ทางศิลปสถาปัตยกรรมภายในวัด แสงเสียงและสื่อผสม

ห้องภาพ “ฉายานิติกร” นิทรรศการโครงการสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) คลอง 9 จังหวัดปทุมธานี ร้านขายหนังสือ และของที่ระลึกเนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ โปรดเกล้าฯ ถวายเครื่องราชฯ พระพุทธอังคีรส
ข่าวที่เกี่ยวข้อง