เมื่อวันที่ 3 ม.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. พร้อมผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชน บริเวณสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดจ่ายน้ำริมทางตามถนนสายหลักเพื่อประชาชน จำนวน 24 แห่ง ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อติดตามการให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ

ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายสุรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่ โดยตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 -2 มกราคม 2564 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี ได้แจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนรวมแล้ว 390 ราย และคิดเป็นปริมาณน้ำบาดาลรวมทั้งสิ้น 12,240 ลิตร

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดจุดบริการน้ำริมทางตามถนนสายหลักเพื่อประชาชน จำนวน 24 แห่ง ทั่วประเทศ และจุดบริการประชาชน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 และส่วนกลาง กทม. รวม 13 แห่ง เพื่อเป็น”ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน” จากใจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2563 – 2 ม.ค. 2564 รวมมีผู้ใช้บริการจำนวน 9,000 คน ปริมาณน้ำที่แจกจ่าย 1.15 ล้านลิตร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน