กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นตลาดเมืองขลุง เดินหน้า “ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี พร้อมเดินหน้า “ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ”

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า วันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง ซึ่งเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ มีแผงร้านค้าทั้งหมด 609 แผง โดยรวมมีความสะอาด มีสุขลักษณะที่ดี มีมาตรฐาน ตรงตามหลักเกณฑ์การประเมินตลาดดีมีมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ทั้งหมด 4 ด้าน

ได้แก่ 1 ด้านสุขลักษณะทั่วไป 2 ด้านการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 3 ด้านความปลอดภัยอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 4 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นและผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริโภคอาหารที่ถูกสุขอนามัย และกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดในพื้นที่ของตนเองให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งรัดในการพัฒนาตลาดท้องถิ่นให้มีความสะอาด จำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญให้หาพื้นที่ให้ผู้ค้าขายรายใหม่ที่เป็นเกษตรกรหรือผู้สนใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางกรมได้วางแผนเปิดตัวตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตามข้อสั่งการนั้นภายในปีนี้

และในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ขอให้ท่านที่ประสงค์จะนำพืชผลทางการเกษตรหรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตได้ในตำบลหรือหมู่บ้านไปจำหน่ายในตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ไปลงชื่อและรายการของที่จะนำมาขาย ณ ที่ทำการเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ทุกวันในเวลาราชการ สำหรับตลาดสดเดิมที่มีอยู่แล้ว ก็ให้พัฒนาให้มีมาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย

สร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้ารับบริการพึงพอใจและกลับมาใช้บริการใหม่นั่นเอง และสุขภาพอนามัยของประชาชน ก็เกิดจากการได้บริโภคอาหารที่สด สะอาด ซึ่งตลาดสด ก็ถือเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของอาหาร หากตลาดดีมีมาตรฐาน อาหารสด สะอาด ปลอดภัย ก็ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพ เพราะ…สุขภาพดี เริ่มที่อาหารปลอดภัย

นอกจากนี้ นายบุรินทร์ ธนอุดมนาน นายกเทศบาลเมืองขลุง ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงตลาดสดเทศบาลเมืองขลุง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองขลุงว่า ตลาดสดแห่งนี้ เป็นตลาดสดที่มีมาตรฐาน และเคยได้รับรางวัลต่างๆมากมาย เช่น รางวัลตลาดสดดีเด่นประจำปี 2526 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลตลาดสดที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ขั้นดีมาก

จากโครงการตลาดสดน่าซื้อ รางวัลชนะเลิศตลาดขนาดใหญ่ จากโครงการตลาดสดเพื่อผู้บริโภคดีเด่น จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ ซึ่งทางเทศบาลเมืองขลุง จะมุ่งมั่นพัฒนาตลาดสดให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนต่อไป

บทความก่อนหน้านี้ชาวแกลงสาปแช่ง! มือดีฉกปี่พระอภัย ทุบจนนิ้วพัง ซ้ำรอย 9 ปีที่แล้ว เตรียมล่าคืน (คลิป)
บทความถัดไปภาค 3 สกัดทลายแก๊งยาบ้า-ยึดของกลางมหึมา ลุยขยายผลถึงผู้บงการ