"ดร.หิมาลัย" นำคณะเข้าพบ พล.อ.ประวิตร ขอบคุณรัฐบาลสนับสนุนตั้ง รพ.สนามคลองเตย

18 ต.ค. 2564 - 20:55 น.

วันที่ 18 ต.ค.64 ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ถนนพหลโยธิน กทม. ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย พร้อมด้วย พลตรีปธาน ทองขุนนา รองประธานคณะกรรมการฯ,ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป /กรรมการผู้ก่อตั้ง/ผอ.โรงพยาบาลสนามฯ ,คุณกิตติพงษ์ สอนสะอาด ผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย,คุณศรินทร สนธิศิริกฤตย์ กรรมการ/รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์, คุณแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, พญ.ฐิติพร วงศ์ชัยสุริยะ ผู้แทนโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง,คุณเพ็ญวดี แสงจันทร์ กรรมการ/รองผอ.ฝ่ายอำนวยการ,คุณปนัดตา รักษาแเก้ว ประธานบริษัท UCI MEDIA และ POLICE TV., คุณธนิภา พุ่มเรือง ประชาสัมพันธ์ รพ.สนามท่าเรือคลองเตย,นายพรเทพ กอบเกียรติศิริ ผู้แทนมูลนิธิมาดามแป้ง,นางสาวจิตติมาศ เจริญสุข ผู้แทนบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน),คุณนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ รองประธานสภาองค์กรชุมชน เขตคลองเตย,คุณธนวรรธ บูรณศิริ และคณะ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ได้เข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีต รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อขอบคุณที่รัฐให้การสนับสนุนในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตยและศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนคลองเตย หรือ “CCC- Community Covid -19 Care Center” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ติดเชื้อโควิด ในพื้นที่คลองเตยและพื้นที่ใกล้เคียง

หลังจากนั้น ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย และ ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ในฐานะกรรมการผู้ก่อตั้ง/ผอ.โรงพยาบาลสนามฯได้กล่าวแนะนำคณะผู้จัดตั้ง รพ.สนามฯและศูนย์ฯ พร้อมกล่าวรายงานการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตยที่ผ่านมา

จากนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งมีความต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน คนยากไร้ จึงมอบหมายให้ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และพลตรี ปธาน ขุนทองนา ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การสนับสนุนคือภาครัฐ ได้แก่

1.การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้อำนวยการจัดเต๊นท์ จำนวน 3 เต๊นท์ บรรจุได้ 300 เตียงให้เป็นโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย พร้อมประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น การไฟฟ้านครหลวง,การประปานครหลวง, กรุงเทพมหานคร และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2.ทางด้านการแพทย์ กรมควบคุมโรค โดย คุณศรินทร สนธิศิริกฤตย์ ได้ประสานกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง และโรงพยาบาลนวเวช เข้าร่วมโครงการ (ต่อมาโรงพยาบาลนวเวชขอถอนตัว)

โดยมีนโยบายรับผู้ป่วยระดับสีเขียวและสีเหลืองอ่อน ในกรณีผู้ป่วยระดับสีแดง หรือคนชรา และผู้ป่วยติดเตียง จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง โดยเริ่มรับผู้ป่วยมาตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน – 18 ตุลาคม 2564 รวมผู้ป่วยทั้งสิ้นจำนวน 250 คน ในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตยมีจำนวน 97 คน

3.ในด้านภาคประชาชน มีผู้นำชุมชน สภาองค์กรชุมชน สหกรณ์เคหะสถาน ผู้นำเครือข่ายชุมชน กลุ่มคลองเตยดีจัง มูลนิธิมาดามแป้ง มูลนิธิบุณยะจินดา และมูลนิธิดวงประทีป

ด้านบริการ ได้รับการสนับสนุน รถตู้รับส่งผู้ป่วยจากคุณสุชัช พงษ์เพียรชอบ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้บริการรถตู้ 2 คัน ส.ส.กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ให้บริการรถตู้ 1 คันมูลนิธิดวงประทีป ให้บริการรถตู้ 1 คัน และรับดูแลการบริการพื้นฐาน เช่น การจัดอาหารให้ผู้ป่วย ,บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัคร และการจัดการทั่วไป

จุดเด่น ของโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตย แห่งนี้ คือ 1.สามารถช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่เข้าไม่ถึงบริการของภาครัฐได้ทั่วประเทศ เพราะเรามีบุคลากรจากกรมควบคุมโรค คือคุณศรินทร สนธิศิริกฤตย์ และคุณลดาวัลย์ สวนงาม เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยบริการทางการแพทย์ในต่างจังหวัดได้

2.เรามีอาสาสมัคร ลงตรวจเชิงรุก ATK ในพื้นที่ชุมชน แค้มป์งานก่อสร้างเล็กๆ โดยมีบัณฑิตอาสา ,คลองเตยดีจัง และอาสาไทยสร้างไทย , 3.โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ รับรักษาบุคคลทุกชาติ ศาสนา ไม่ว่าเขาจะมีหลักทางทะเบียนหรือไม่ (เพราะโรคโควิดติดเชื้อไม่เลือกหน้า)

4.มีการประกันชีวิตให้ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวโดยบริษัท เมืองไทยประกันภัย วงเงิน คุ้มครอง 100,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตจากโควิด-19 ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19ในคลองเตยจะดีขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ แต่การติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ ยังน่าเป็นห่วงอยู่ จึงขอเสนอให้รัฐบาลใช้นโยบายของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เป็นโมเดลสำหรับการแก้ไขในแห่งอื่นๆต่อไป

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวให้โอวาทกับคณะประธานฯและคณะกรรมการฯรวมทั้ง ผู้ให้การสนับสนุน ว่า”ในฐานะรัฐบาล ต้องขอขอบคุณทุกๆท่าน รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่ร่วมมือร่วมใจในการสนองนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามท่าเรือคลองเตยและศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชุมชนคลองเตย เพื่อช่วยเหลือดูแลรักษาพี่น้องน้องประชาชน ที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้หายเป็นปกติ เพื่อกลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่นและมีความสุขในสังคมต่อไป

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ "ดร.หิมาลัย" นำคณะเข้าพบ พล.อ.ประวิตร ขอบคุณรัฐบาลสนับสนุนตั้ง รพ.สนามคลองเตย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง