ยุทธพล ที่ปรึกษารมว.ทส. ยก “อส.ทล.” เป็นกำลังสำคัญต่อการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย เร่งสร้างความตระหนักภาคประชาชน รู้สภาพปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของท้องถิ่น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

22 มิ.ย. 65 – ที่โรงเรียนบางขุนไทร(ผดุงวิทยา) อ.บ้านแหลม จ.เพชรุบรี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

พร้อมด้วย นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หัวหน้าส่วนราชการสังกัด ทส.จังหวัดเพชรบุรี ,นายสุทธิพงษ์ เสถียร ปลัดอำเภอบ้านแหลม และผู้นำชุมชนในพื้นที่

ร่วมในพิธีเปิดการประชุมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อส.ทล.) ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดร.ยุทธพล กล่าวว่า ชุมชนชายฝั่ง และอส.ทล. มีความสำคัญต่อการดูแลจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้ง อส.ทล. คืออาสาสมัครผู้ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาท้องทะเล ปกป้องทะเล แนวปะการัง สัตว์น้ำต่างๆ รวมไปถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอื่นๆ ตามบริเวณแนวชายฝั่งของประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีใจรักในธรรมชาติ อย่างแท้จริง

ซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลำพังอาศัยแต่กำลังเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ทส. หรือ กำลังเจ้าหน้าที่ของ กรม ทช. ที่มีอยู่เพียงน้อยนิด คงไม่สามารถดูแลรักษาและป้องกันทรัพยากรทางทะเล ได้อย่างทั่วถึง

เพราะฉะนั้นเครือข่ายภาคีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในรูปแบบอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลจัดการทรัพยากร เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและได้รับผลกระทบโดยตรงจากทรัพยากร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลของประเทศ

ดร.ยุทธพล กล่าวอีกว่า อส.ทล. ทั้งประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 26,200 คน และเป็น อส.ทล. ที่อยู่ในจ.เพชรบุรี 1,752 คน คิดเป็น 6.69 % ซึ่งถือว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น สร้างความตระหนักให้ภาคประชาชนรู้สภาพปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของท้องถิ่น

กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ หรือชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาสัมพันธ์ รับแจ้งข่าวสาร หาข่าว การกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติ เพื่อช่วยรักษาทรัพยากรทางทะเล คงไว้ให้อยู่อย่างยั่งยืนสืบต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน