พระพยอม กัลยาโณ ให้ข้อคิดดีๆ เรื่อง “ของดีปีจอ”

บริษัท ซีพี อออล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ซึ่งจัดต่อเนื่องมาแล้วกว่า 22 ปี โดยล่าสุดมี พระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว นนทบุรี มาบรรยายในหัวข้อ “ของดีปีจอ” สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังธรรมะได้เป็นประจำทุกวันศุกร์ ที่อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสีลม เวลา 12.00-13.30 น.

ติดตามได้จากรายงานพิเศษชุดนี้