ปลัดมหาดไทย-นายกแม่บ้านมท. เปิดตัว ร้านกาชาดมหาดไทย นำเสนอนิทรรศการแบบ 360 องศา ผ่านการรับรู้ผัสสะทั้ง 6 รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และใจแห่งการให้ ที่มีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได้ ด้วยเทคโนโลยี AR พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรมร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 8-18 ธันวาคม 66 ตั้งแต่ 11.00 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

วันที่ 7 ธ.ค.66 ที่ร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทย สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ร่วมแถลงข่าวเปิดร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2566 นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ปภ. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางจิรวรรณ เพ็ญพาส นางชุลีพร เตรัตน์ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีฯ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทยในทุกตารางนิ้วของประเทศไทย โดยมีท่านประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดดำรงตำแหน่ง “นายกเหล่ากาชาดจังหวัด” อีก 1 ตำแหน่ง มีทีมงาน คือ สมาชิกเหล่ากาชาดทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ทำงานควบคู่กับสถาบันผู้ว่าราชการจังหวัด สถาบันนายอำเภอ มานับ 100 ปีแล้ว ซึ่งหากทางสภากาชาดไทยได้กำหนดจัดงานกาชาดขึ้นไม่ว่าจะที่แห่งหนใด “แม่บ้านมหาดไทยในทุกระดับ” จะมีความพร้อมใจและเต็มใจในการเข้าไปมีส่วนรวม เพราะพวกเราตระหนักดีว่า สภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ “สภาอุณาโลมแดง” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยและชาวโลกให้ได้พ้นจากความเดือดร้อน โดยในปัจจุบันมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ผู้ทรงเป็นผู้มีแต่คำว่า “ให้” และมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทุกพระองค์ล้วนแต่ทรงมีความมุ่งมาดปรารถนาให้พสกนิกรชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

“การออกร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2566 นี้ เราจึงได้นำแนวคิดในการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทย อันเป็น “แสงสว่างแห่งการให้” โดยเล่าเรื่องราวในอดีตผ่าน “อุโมงค์แห่งกาลเวลา” ตั้งแต่สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม (การก่อเกิดกำเนิดกิจการแห่งการให้) สนามหลวง พระราชอุทยานสราญรมย์ สถานเสาวภา สวนอัมพร จนถึงสวนลุมพินีในปัจจุบัน ด้วยการนำเสนอนิทรรศการแบบ 360 องศา ผ่านการรับรู้ผัสสะทั้ง 6 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และใจแห่งการให้ ห้มีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได้ ด้วยเทคโนโลยี AR เพื่อมอบความรู้ ความสนุกสนาน ความรื่นรมย์ และความสุขแก่ผู้เข้าชมงานกาชาด ซึ่งได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 โซน ประกอบ โซน A อุโมงค์แห่งกาลให้ : จำลองบรรยากาศเหตุการณ์ จุดเริ่มต้นการก่อตั้งสภาอุณาโลมเเดงเเห่งชาติสยามขึ้น ตลอดจนท่านผู้หญิงเปลี่ยนผู้ริเริ่มเเนวคิดในการจัดตั้ง ตลอดจนพัฒนาการสภากาชาดไทย โซน B สนามหลวง “จุดเริ่มต้นเรื่องราวแห่งการให้” : ย้อนอดีตผ่านการจำลองบรรยากาศสนามหลวง เพื่อเรียนรู้ประวัติการจัดงานวันกาชาดที่สนามหลวง ตลอดจนกิจกรรมภายในงานกาชาดสมัยเเรก โซน C พระราชอุทยานสราญรมย์ “พระเมตตาแห่งสายธารบารมีผู้มีแต่การให้” : เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทยภายใต้การจำลองบรรยากาศการจัดงานวันกาชาด ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ครั้งอดีต โซน D สถานเสาวภา “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้” : จัดเเสดงประวัติการก่อตั้งสถานเสาวภา การจัดงานวันกาชาดที่สถานเสาวภา ตลอดจนเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสวนงู ผ่านการจำลองบรรยากาศการจัดงานกาชาดในอดีต ที่มีการประมวลภาพกิจกรรมกาชาดผ่านเครื่องหมุนสลาก และกิจกรรมต่าง ๆ โซน E สวนอัมพร “สภากาชาดไทย แสงสว่างแห่งการให้” : จัดเเสดงภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้ง 5 ด้าน คือ บรรเทาทุกข์ มนุษยธรรม บริการโลหิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่คอยช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์เเก่ประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณขององค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และโซน F สวนลุมพินี “เรื่องราวแห่งการให้” : จัดเเสดงเรื่องราวการย้ายมาจัดงานวันกาชาดที่สวนลุม เเละพระราชกรณียกิจขององค์สภานายิกา เเละองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย เเละภารกิจของสภากาชาดไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ผ่านการจำลองบรรยากาศความร่มรื่นของสวนลุม ด้วยเเสงสีประจำหน่วยงาน

นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวอีกว่า ในส่วนการออกแบบร้านภายใน ยังมีแนวคิดเพิ่มเติมด้านอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ อาทิ ไม้ไผ่ กระดาษสา รวมทั้งนำวัสดุที่เคยใช้กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง เช่น ต้นสอยดาวไม้ไผ่ เครื่องจักสาน เพื่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์มากที่สุด ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ “ผีเสื้อจากผ้าไทย ประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด” จำนวน 72,000 ตัว และที่สำคัญยังได้นำ พลังงานสะอาด มาใช้ในรูปแบบของไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน อันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมและ ผู้ให้กำเนิดการประยุกต์ผ้าไทย ยังผลให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ แก่พสกนิกรอย่างยั่งยืน

“โอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในงานกาชาดประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้มีกิจกรรมพิเศษของกระทรวงมหาดไทย คือมีการแจกโปสเตอร์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสภากาชาดในอดีตตามหัวเมืองต่าง ๆ 4 ใบมาพิมพ์ไว้อยู่ในแผ่นเดียวกัน ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้รังสรรค์เลือกแล้วก็รู้สึกว่ามันมีถ้อยคำที่กินใจไว้ในแผ่นเดียวกัน พร้อมมอบให้กับผู้ที่มาเยี่ยมร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทย” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กว่าวว่า ร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในปีนี้เป็นไปตาม concept ที่เรียกว่า “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้” ซึ่งมีกิจกรรม “จับผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี” เพียงตัวละ 50.- บาท โดยทุกตัวล้วนประดิษฐ์จากผ้าไทย ผ้าอัตลักษณ์ของ 76 จังหวัด โดยเราจำลองผีเสื้อเสมือนผีเสื้อจริงที่เป็นเครื่องสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ด้วยน้ำพระทัยและพระบารมี ทั้งนี้ เมื่อพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมจับผีเสื้อเพื่อลุ้นของรางวัลแล้ว ยังได้รับผีเสื้อกลับไปเป็นของที่ระลึกนำไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ อันเป็นการร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการธำรงรักษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาผ้าไทยของบรรพบุรุษให้ได้รับการสืบทอดเป็นอาชีพที่มั่นคงให้กับช่างทอผ้าทั่วประเทศ

“ประการสำคัญที่สุดในการออกร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในครั้งนี้ คือ เงินทุกบาททุกสตางค์ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้น จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย สำหรับช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ประสบภัยพิบัติตามภารกิจของสภากาชาดไทย อันมีนัยยะที่สำคัญว่า ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมร้านกาชาดกับกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจะได้ร่วมกันทำบุญด้วยการ “ให้” อย่างไม่มีที่สิ้นสุด” ดร.วันดีฯ กล่าวเพิ่มเติม

ด้านนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย กล่าวว่า งานกาชาดประจำปีเป็นงานมหกรรมรื่นเริงเพื่อการกุศลที่ได้สืบทอด สานต่อและสร้างสรรค์ด้วยวิวัฒนาการตามยุคสมัยทั้งรูปแบบและสถานที่จัดงาน เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2466 ณ ท้องสนามหลวง ต่อมา พ.ศ. 2471 ย้ายมาจัดที่พระราชอุทยานสราญรมย์ พ.ศ. 2481 ย้ายมาที่สถานเสาวภา พ.ศ. 2500 ย้ายมาจัดที่สวนอัมพร และในปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ย้ายมาจัดที่สวนลุมพินี และเริ่มพัฒนาต่อยอดสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางมาเที่ยวงาน หรืออยู่ต่างจังหวัด ต่างประเทศ ได้มีส่วนร่วม หรือเสมือนได้มาเที่ยวงานกาชาดที่สวนลุมพินี ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจพระบรมราชูปถัมถกองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย การเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสนับสนุนเพื่อสาธารณกุศล และในปีนี้มีกิจกรรมพิเศษให้ผู้ที่มาเที่ยวงานได้ร่วมย้อนวันวานงานกาชาดมากมาย อาทิ การจัดแสดงกระบวนแห่รถงานกาชาด 100 ปี กิจกรรมถนนย้อนวันวาน รื่นเริง งานวันกาชาด กิจกรรมลีลาศรื่นรมย์ ส่วนการออกร้านของหน่วยงานต่างๆ มีมากกว่า 300 หน่วยงาน มีการเสี่ยงโชคชิงรางวัลการจำหน่ายสลากกาชาด การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค พรัอมทั้งขอเชิญชวนทุกท่าน “นุ่งโจมห่มไทย” เที่ยวงานวันกาชาด 100 ปี ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “กาลก่อน กาลนี้ กาลหน้า” สำราญใจในวันวาน เที่ยวสนุกสุขใจ ได้กุศล และสามารถท่องโลกงานวันกาชาดออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ WWW.งานกาชาด.COM

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน