มงคลข่าวสด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุเคราะห์ พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 81 ปี พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธิ์ เขมังกโร) และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีวัดยานนาวา พิธีมอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร นักเรียน นิสิต นักศึกษา และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา จากนโยบายสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด และ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานรางวัล “เพชรงามการสาธารณสงเคราะห์” วันที่ 23 พ.ค.2561

ปัจจุบัน พระพรหมวชิรญาณ สิริอายุ 81 ปี พรรษา 60 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ, กรรมการมหาเถรสมาคม และประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม

มีนามเดิมว่า ประสิทธิ์ (ต่อมาเปลี่ยนเป็น ปสฤทธ์) สุทธิพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 24 พ.ค.2480 ที่บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

หลังจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 ที่โรงเรียนประชาบาล (พรหมพิทยา) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เข้าพิธีบรรพชาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2491 ณ วัดยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี มีพระครูพินิฐศีลคุณ เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน จ.อุบล ราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2473 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก จากสำนักเรียนวัดยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามพระอาจารย์จาริกไปอบรมและปฏิบัติธุดงค์ ยังสำนักกัมมัฏฐานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นครพนม และสกลนคร

ต่อมาได้เดินทางเข้ามาอบรมกัมมัฏฐานที่วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ

กระทั่งอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท วันที่ 20 ก.ค.2501 โดยมีพระ ธรรมธีราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิ ราชาวาส (ภายหลังได้รับพระราชทานสถาปนาที่ สมเด็จพระธีรญาณมุนี) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระวินัยกิจโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาบุญมา ทีปธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (ภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นที่ พระพุทธิวงศมุนี) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

พ.ศ.2501 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักเรียนวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ

สร้างผลงานให้แก่วงการสงฆ์และสาธารณประโยชน์มากมาย อาทิ เป็นประธานโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน (เพื่อชาวไทยและชาวต่างประเทศ) ที่วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา และเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดยานนาวา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้พิจารณาประกาศให้วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เป็นสำนักปฏิบัติธรรม ประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2508 เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ พ.ศ.2510 เลขานุการเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส พ.ศ.2516 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส

พ.ศ.2544 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2516 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระสุธีรัตนาภรณ์ พ.ศ.2527 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชรัตนาภรณ์

พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพประสิทธิมนต์พ.ศ.2543 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวชิรญาณ

พ.ศ.2544 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระพรหมวชิรญาณ

ทั้งนี้ ในวันพุธที่ 23 พ.ค.2561 และวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค.2561 ท่านเจริญอายุวัฒนมงคล 81 ปี จึงขอเชิญเหล่าศิษยานุศิษย์ร่วมถวายมุทิตาสักการะ ที่วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

กำหนดการ วันพุธที่ 23 พ.ค. เวลา 07.30 น. พิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบนักธรรม-บาลี ได้ในสำนักเรียนวัดยานนาวา นักเรียน นิสิต และนักศึกษา

เวลา 10.00 น. พิธีทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและบุพการีวัดยานนาวา

เวลา 13.00 น. ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจากนโยบายสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. เวลา 07.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้า สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ กรรมการมหาเถรสมาคม

เวลา 10.00 น. พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 81 ปี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

เวลา 13.00 น. พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ (หน้า1,11)

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน