น้ำพระทัย‘พระสังฆราช’ วัดสว่างอารมณ์ช่วยโควิด

9 ส.ค. 2564 - 11:53 น.

น้ำพระทัย‘พระสังฆราช’ วัดสว่างอารมณ์ช่วยโควิด – ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้นอีกระลอก ก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนอย่างกว้างขวาง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามข่าวสารมาโดยตลอด พร้อมประทานพระดำริว่า วัดหลายแห่งในประเทศไทยมีอาคาร สถานที่ โรงครัว อุปกรณ์ บุคลากร หรือปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เช่น การจัดเตรียมอาหาร การตั้งโรงพยาบาลสนาม การบริจาควัตถุปัจจัย หรือการเอื้อเฟื้อพื้นที่สำหรับบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้

จึงขอให้คณะสงฆ์และวัดที่มีศักยภาพ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามที่ได้รับการร้องขอ ตามที่ได้ประสานความเข้าใจร่วมกันกับชุมชนแล้ว และตามกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของ คณะสงฆ์ต่อไป

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และของทางราชการอย่างเคร่งครัด

เมื่อเร็วๆ นี้ วัดสว่างอารมณ์ ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม, ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จ พระสังฆราช เป็นผู้แทนพระองค์ ประทานปัจจัยเงินสดและข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

มีพระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ ธัมมทินโน) เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์, พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์ ปัญญาสิริ) เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม, พระครูโกวิทสุตการ วัดโคกเขมา, พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผบช.ภ.7 และนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักพุทธจังหวัดนครปฐม ถวายต้อนรับ

นายบุญเชิดกล่าวว่า ในจังหวัดนครปฐมมีหลายวัดได้จัดโรงทานและยื่นมือช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นวัดพระปฐมเจดีย์ วัดกลางบางพระ หรือวัดไร่ขิง เป็นต้น สำหรับวัดสว่างอารมณ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นับว่าเป็นอีก 1 วัดใน จ.นครปฐม ถือเป็นวัดต้นแบบของการสงเคราะห์และช่วยเหลือชาวบ้าน ในอดีตคงไม่มีใครปฏิเสธว่าวัดเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน ทั้งกิจกรรม ประเพณีรวมไปถึงการศึกษาเล่าเรียน เมื่อถึงคราววิกฤต วัดสว่างอารมณ์ก็ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 เป็นการตอบแทนบุญคุณของชาวบ้านที่มีอุปการคุณต่อพระสงฆ์มาโดยตลอด พร้อมน้อมรับดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระครูยติธรรมานุยุตเปิดเผยว่า ในแต่ละวันวัดสว่างอารมณ์จะมีการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อนำไปกระจายความช่วยเหลือส่งต่อให้ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมไปถึงครอบครัวที่ยังต้องกักตัวอยู่ภายในบ้าน โดยมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำสิ่งของไปแจกจ่ายให้ลูกบ้านของตนเอง เพื่อลดความแออัดและลดการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก สิ่งของที่ได้นำออกแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านบางส่วนได้รับความอนุเคราะห์มาจากสาธุชน ร่วมสมทบทุนเป็นปัจจัยบ้าง เป็นสิ่งของ พืชผัก ผลไม้ เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน จะต้องออกมาช่วยเหลือกัน

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์กล่าวว่า “อาตมาเคยเดินทางมาเยี่ยมวัดสว่างอารมณ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ตั้งแต่โควิดรอบแรกระบาด ในช่วงนั้น วัดมีกิจกรรมแจกข้าวสารอาหารแห้ง มาตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในระลอกแรก จนกระทั่งตอนนี้นับว่าเป็นระลอกที่สามแล้ว นับว่าผลงานของวัดสว่างอารมณ์เป็นที่ประจักษ์ และน่าชื่นชมยินดี ที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามหลักของพระพุทธศาสนา เมื่อเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากได้รับความลำบาก ก็มีจิตไมตรีได้ช่วยเหลือเยียวยา นับเป็นกิจกรรมของศาสนาพุทธที่มีน้ำใจไมตรีต่อกัน เพราะฉะนั้น พระสงฆ์เป็นผู้นำของชาวพุทธ เราอยู่กันด้วยความอนุเคราะห์ เอื้ออารีต่อกัน อยู่กันด้วยความเอื้ออาทร”

ยุวนิต สังวาลย์พานิช

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ น้ำพระทัย‘พระสังฆราช’ วัดสว่างอารมณ์ช่วยโควิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง