อริยะโลกที่6 - พระเทพรัตนโมลี วัดหงส์รัตนาราม

9 ส.ค. 2564 - 11:56 น.

พระเทพรัตนโมลี วัดหงส์รัตนาราม – วันอังคารที่ 10 ส.ค.2564 น้อมรำลึกครบรอบ 93 ปี ชาตกาล “พระเทพรัตนโมลี” (ชูศักดิ์ ธัมมทินโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ซอยวังเดิม 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ พระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งของชาวชุมชนแขวงวัดอรุณ ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมพระศาสนา รักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

มีนามเดิมว่า ชูศักดิ์ งาหอม เกิดเมื่อ วันที่ 10 ส.ค.2471 ที่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 7 ต.เมืองจันทร์ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมโรงเรียนประชาบาล วัดเมืองจันทร์ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ต่อมาเมื่ออายุ 19 ปี บรรพชาเมื่อวันที่ 13 มิ.ย.2490 ที่วัดเมืองจันทร์ ต.เมืองจันทร์ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โดยมีเจ้าอธิการบุญมา วัดบ้านสามขา ต.เสียว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็นพระอุปัชฌาย์

จนกระทั่งอายุครบ 20 ปี เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 27 ก.พ.2491 วัดเมืองจันทร์ ต.เมืองจันทร์ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

มีเจ้าอธิการบุญมา วัดบ้านสามขา จ.ศรีสะเกษ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอาจารย์ขาว สุภัทโท วัดเมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์พันธ์ วัดบ้านปลาซิว ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างมุ่งมั่น พ.ศ.2495 สามารถสอบไล่นักธรรมชั้นเอก ที่สำนักเรียนวัดตะกุดหว้า อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ต่อมาเดินทางมาที่กรุงเทพฯ เพื่อเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี พ.ศ.2508 สามารถสอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียน วัดมหาธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

นับแต่นั้นก็เริ่มต้นชีวิตการทำงานเพื่อส่วนรวมและพระพุทธศาสนามาโดยตลอด

ผลงานด้านการงานศึกษา พ.ศ.2499 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ พ.ศ.2502 เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกบาลี


พ.ศ.2503 เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ.2524 เป็น ผู้อำนวยการจัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดหงส์รัตนาราม ดำเนินการสอนจนถึงปัจจุบัน

มีวิธีส่งเสริมการศึกษาและให้การสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี มีการจัดตั้งรางวัลให้แก่นักเรียนดังต่อไปนี้ 1.ขยันมาโรงเรียน 2.ตั้งใจเรียนดี 3.สอบได้คะแนนดี ในการสอบคัดเลือกส่งเข้าสอบสนามหลวง 4.สอบไล่ได้ในสนามหลวง

ผลงานศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ.2503 เป็นพระธรรมทูตสายที่ 6 ฝ่ายประสานงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตส่วนจังหวัดจาริกไปอบรมศีลธรรมในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ จัดให้มีการสวดมนต์ไหว้พระตอนเย็นและให้สมาทานศีล 5 ทุกวันธรรมสวนะ

งานพิเศษ พ.ศ.2524 เป็นกรรมการตรวจทานพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง พ.ศ.2528 เป็นกรรมการปาลิวิโสธกะพระวินัยปิฎก

ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2506 เป็นพระสวดภิกขุปาฏิโมกข์ประจำวัดหงส์รัตนาราม จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2511 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม พ.ศ.2514 เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พ.ศ.2523 รักษาการเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

พ.ศ.2524 เป็นเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม พ.ศ.2525 เป็นพระอุปัชฌาย์

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2518 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระปริยัติมุนี พ.ศ.2543 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิสุทธิดิลก

พ.ศ.2548 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพรัตนโมลี

มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันเสาร์ที่ 17 ต.ค.2552 ด้วยโรคเลือดออกในสมอง หลังเข้ารับการรักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลศิริราช

สิริอายุ 81 ปี พรรษา 61

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ อริยะโลกที่6 - พระเทพรัตนโมลี วัดหงส์รัตนาราม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง